Päeva kirjakoht: 2Ts 3:6-18
Nädala moto: Jumala rahva vajadused

kutse kool KEILA 20 1200x848