EEKBL 2016 banner

Päeva kirjakoht: Mk 6:35-44
Nädala moto: Jumal kõneleb looduses

kutse kool KEILA 20 1200x848