Päeva kirjakoht: 2Ms 24:1-11
Nädala moto: Leivamurdmine

kutse kool KEILA 20 1200x848