Päeva kirjakoht: Km 5:1-12
Nädala moto: Kuulutustöö laulus

kutse kool KEILA 20 1200x848