Päeva kirjakoht: 2Sm 6:1-11
Nädala moto: Jumala auhiilgus

kutse kool KEILA 20 1200x848