Alguses lõi Jumal taeva ja maa.

1Ms 1:1
otsi

Palvesoovid

Heida Issanda peale oma koorem ja tema hoolitseb sinu eest; ta ei lase iialgi kõikuda õiget!

Ps 55:23

Saada palun oma palvesoov  ja me kanname sinu mure Jumala ette.

Teated


teostatud tööd
Loe edasi...


toimus
Loe edasi...


ehitus
Loe edasi...


on korraldatud
Loe edasi...


25.novembril 2012
Loe edasi...


jõulukontsert toimus Antsla EKB Koguduses 24.detsembril 2012
Loe edasi...


toimus Antsla EKB Koguduses 03.detsembril 2012
Loe edasi...


toimus 09.detsembril 2012
Loe edasi...


toimus 30.detsember 2012
Loe edasi...


toimus 08.detsembril 2012
Loe edasi...


Antsla EKB Kogudus

Avaleht » Kogudus » Misjon » Misjon


Misjon


Evangeelset  tööd  on  tehtud Antsla  EKB Koguduses  juba  alates 1930 aastatest. Koguduse pastor Gustav  Tõnurist koos külalisvendade  ShöderlundŽi  ja  KrigulŽiga  korraldasid palveõhtuid  Antsla  lähistel Vaabinas kohalikus  talus. Arhiivimaterjalidest on välja  toodud, et  need  palveõhtud olid  erilise  õnnistuse  all. Rahvas  osales  huviga  kohalikes  palveõhtutes. Selle  tulemusena  ristiti  1932 aastal  kogudusse 14 noort.  10 aasta  jooksul kuulutas  kogudus  aktiivselt evangeeliumi  nii  Antslas, kui  ka selle ümbruskonnas. 1938 aastal, kui kogudus restaureeris  oma  pühakoja  Antsla, Jaani 24 siis jumalateenistustest  võttis  osa ligilähedaselt 200 inimest- koguduse  arhiivimaterjal. Nii  sõjakeerises, kui  ka pärast  seda on olude sunnil kogudus jätkanud tööd  koguduseliikmete  taludes, kus  on  lihtsalt  palveõhtuid  korraldatud. Aastast  1971 juhatas  koguduse  tööd  pastor Erich  Sõmer, kes aktiivselt korraldas kohalikku evangeelset  tööd.Tänu  nendele  lihtsatele  palvetele on usutuli  kandunud  järjest edasi  inimsüdameteni. 

Alates 1996 aastast on  koguduse  misjonitööd  tehtud erinevates  lastekodudes, alfakursuste  kaudu ning külastades  vanadekodusid- korraldatud on  perepäevi, misjoni - ja evangeeliuminädalaid.

"Minge  siis ja  tehke jüngriteks  kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu  nimesse ja  neid õpetades pidama  kõike, mida mina teid olen  käskinud. Ja  vaata, mina olen iga  päev teie  juures maailma-ajastu otsani." Mt.28,19-20

20.08.2006 -tähistas  Selise  Nelipüha Kogudus oma 62 aastapäeva ning sellel  ühisel rõõmupäeval õnnistati Selise  Nelipüha Koguduse  pastoriks Antsla EKB Koguduse  diakon vend Koit Kask.

Selise  Nelipüha  Koguduse  62 aastapäev -rõõmupäevast  võttis osa

Selise, Mooste, Elva, Võnnu ja Antsla   Koguduste usurahavas,

rõõmupäev  meenutas ärkamisaega, kui rahvast oli  niipalju,

et see ei mahtunud siseruumidesse ja jumalateenistust kuulati ka palvemaja  ees. 

Aastapäeval teenis muusikaliselt kaasa  ansambel ROBIROHI.

vend Koit Kase õnnistamine koguduse  tööle.

Töötegijate T.Jürgensi ja J.Uurimäe tänamine.

Aastapäeva osadus  lõppes ühise armastussöömaajaga.

 

 

 

 

Autor: Peeter Lemats 23. august 2006 17:57
Viimati muudetud: 23. august 2006 21:36 (Peeter Lemats)

    Antsla EKB Kogudus, Jaani 24, ANTSLA 66405, a/a 10402011464003 SEB Eesti Ühispank