Alguses lõi Jumal taeva ja maa.

1Ms 1:1
otsi

Palvesoovid

Heida Issanda peale oma koorem ja tema hoolitseb sinu eest; ta ei lase iialgi kõikuda õiget!

Ps 55:23

Saada palun oma palvesoov  ja me kanname sinu mure Jumala ette.

Teated


teostatud tööd
Loe edasi...


toimus
Loe edasi...


ehitus
Loe edasi...


on korraldatud
Loe edasi...


25.novembril 2012
Loe edasi...


jõulukontsert toimus Antsla EKB Koguduses 24.detsembril 2012
Loe edasi...


toimus Antsla EKB Koguduses 03.detsembril 2012
Loe edasi...


toimus 09.detsembril 2012
Loe edasi...


toimus 30.detsember 2012
Loe edasi...


toimus 08.detsembril 2012
Loe edasi...


Antsla EKB Kogudus

Avaleht » Teated » Pühapäeval 27.märtsil.2011


Pühapäeval 27.märtsil.2011


tähistas Antsla EKB Kogudus


kauaaegse  koguduseliikme Liis Viirpalu 100 sünniaastapäeva. Muusikalises osas teenisid kaasa Tartu Kolgata Baptistikoguduse  naisansambel EEKB Koguduste Liidu muusikasekretäri Tähti Lehtsaare juhtimisel. Pidupäeva tervituse  andsid edasi Selise Nelipühakoguduse pastor Koit Kask ja abikaasa Viive Kask, Antsla Täisevangeelse  koguduse pastor Tõnu Hendrikson ja kauaaegse koguduseliikme Asta Vildi pojapere Rein ja Anne Vilt ja Vana-Antsla Kutsekeskkooli direktor Hele Angerjärv,  päeva üldlaulu osa juhatas Kerli Hellamaa.   Koguduse  ajaloolist osa ja Liis Viirpalu elulugu tutvustas Antsla EKB Koguduse  pastor P.Lemats.

Ajaloolise osa tutvustuseks oli väljapandud Alo ja Hilja Viirpalu erakogu albumid ja fotod.    Pärast jumalateenistust jätkus osadus ühises kohvilauas, kus jagati infot ja tunti ühisest osadusest rõõmu. Vana testamendi psalmidekogu autor ütleb: Issand, Sina oled olnud eluasemeks põlvest, põlve. Ps 90:1 Täname kõiki kaaspalvetajaid, abilisi, kes aitasid kaasa sellel kaunil pidupäeval. Koguduse ajalugu saab lugeda, kui klikata siia.... 

Soovime rohket Jumala õnnistust Liis Viirpalu lähedastele, sugulastele ja tuttavatele. Antsla EKB Koguduse  pere tänab Liis Viiraplu pojaperet Alo & Hilja Viirpalu, Kerli Valtnat, Maie Kolki, Helgi Vänzelit, Pille & Einike Lematsit, Kalev & Signe Hellamaad kõiki vabatahtlike, abilisi ja kaastöölisi ning Tartu Kolgata Baptistikoguduse naisansamblit, EEKB Koguduste  Liidu muusikasekretäri Tähti Lehtsaart ja pastor Koit Kaske koos abikaasa Viive Kasega kaasateenimise eest.

Pidupäeva jäädvustas fotodena Pille Lemats.

Autor: Peeter Lemats 29. märts 2011 10:21
Viimati muudetud: 29. märts 2011 11:41 (Peeter Lemats)

    Antsla EKB Kogudus, Jaani 24, ANTSLA 66405, a/a 10402011464003 SEB Eesti Ühispank