"arhiiv") { if (0) // kui on avaleht, siis kuva uudised - praegu ei toimi { $pealkiri = "Uudised"; $sisu .= uudised(10); } else { kuva_rubriigi_sisulood ($a); if ($s = rubriigi_pealeht ($a)) { kuva_leht ($s); $lugu_ees = 1; } else kuva_tyhileht($a); } } } else { kuva_leht ($s); $lugu_ees = 1; } kuva_arhiiv ($a); } } // a lüliti lõpp if ($s && !$a) // kui on lugu, aga pole rubriiki valitud, siis leia rubriik ja arvuta menüü ja naviriba ikkagi $a = artikli_rubriik ($s); // peamenüü arvutamine if (($a > 0) && is_numeric($a)) // kui rubriigi näitaja on numbriline { $sygavus = array (); // menüüstruktuuri puu - $endine_vanem = $a; do { $staatus = get_rubriik_staatus ($endine_vanem); $vanem = qry ("SELECT vanem, tase FROM rubriigid WHERE id = '$endine_vanem' AND ($kehtivus) AND ($staatus)"); $sygavus[$vanem['tase']] = $endine_vanem; $endine_vanem = $vanem['vanem']; } while ($endine_vanem != 0); } $menyy_ise = ""; $praegune_tase = 0; // tähtis funktsioon arvutab nüüd menüü väljanägemise dhtmenu_rec(0); // naviriba arvutamine if (is_array ($sygavus)) { $eraldaja = " » "; $naviriba = "Avaleht"; $tagurpidi_sygavus = array_reverse ($sygavus); foreach ($tagurpidi_sygavus as $see_menyy) $naviriba .= $eraldaja."".rubriigi_nimi($see_menyy).""; if ($s) // kui on artikkel ka, siis naviriba lõppu artikli nimi $naviriba .= $eraldaja.artikli_osa($s,"pealkiri"); } $adm_algus = "[\"A\",,,,\"Toimetamine ja administreerimine\"],"; $adminkiri = ""; if (isset($a) && is_numeric($a) && right_rec($a)) { dbg ("ADMINREA ARVUTUS: rubriik on $a ja artikkel on $s"); if ($s) $rubriik = artikli_rubriik ($s); else $rubriik = $a; $rubriigi_nimi = rubriigi_nimi($rubriik); dbg ("ADMINREA ARVUTUS: rubriigi ($rubriik) nimi on $rubriigi_nimi"); if ($s) $adminkiri .= "[\"|Muuda lugu\",\"$PHP_SELF?a=$rubriik&s=$s&t=muuda_lugu\",\"\",\"\",\"Muuda lugu *$pealkiri*\",,,\"0\"],\n" ."[\"|Kustuta lugu\",\"$PHP_SELF?a=$rubriik&s=$s&t=kustuta_lugu\",\"\",\"\",\"Kustuta lugu *$pealkiri*\",,,\"0\"],\n"; $adminkiri .= "[\"|Uus lugu\",\"$PHP_SELF?a=$rubriik&t=lisa_lugu\",\"\",\"\",\"Lisa lugu rubriiki *$rubriigi_nimi*\",,,\"0\"],\n" . "[\"|Muuda rubriiki\",\"$PHP_SELF?a=$rubriik&t=muuda_rubriiki\",\"\",\"\",\"Muuda rubriiki *$rubriigi_nimi*\",,,\"0\"],\n" . "[\"|Kustuta rubriik\",\"$PHP_SELF?a=$rubriik&t=kustuta_rubriik\",\"\",\"\",\"Kustuta rubriik *$rubriigi_nimi*\",,,\"0\"],\n"; } if (kas_admin($pid,3)) { $adminkiri .= "[\"|Kõik lood\",\"$PHP_SELF?t=koik_lood\",\"\",\"\",\"Kõikide lugude loetelu\",,,\"0\"],\n"; } if ($pid) { $adminkiri .= "[\"|Muuda parool\",\"$PHP_SELF?t=muuda_parool\",\"\",\"\",\"Siit saad muuta oma parooli\",,,\"0\"],\n"; } if (kas_admin()) { $adminkiri .= "[\"|Kasutajad\",\"$PHP_SELF?t=kasutajad\",\"\",\"\",\"Kasutajad ja nende õigused\",,,\"0\"],\n" . "[\"|Küsitlus\",\"$PHP_SELF?t=kysitlused\",\"\",\"\",\"Küsitluste haldamine\",,,\"0\"],\n" . "[\"|Logi\",\"$PHP_SELF?t=logivaade\",\"\",\"\",\"Administratiivse logi vaade\",,,\"0\"],\n"; } if ($adminkiri) $adminkiri = $adm_algus.$adminkiri; $menyysaba = "[\"Kalender\",\"?a=kalender\",\"\",\"\",\"Kalender\",,,\"0\"],\n" .(($pid) ? "[\"V\",\"?t=valju\",\"\",\"\",\"Logi välja\"]\n" : ""); $menyyasi = "var jupid = [".$menyy_ise.$adminkiri.$menyysaba."];\n"; // suvalise kirjakoha valimine // kirjakohad on rubriigis lugudena, rubriigi nr on $kirjakohtade_rubriigi_number // igas loos on üks kirjakoht, pealkirjas salmi nimi ja leadis sisu, body ei oma tähtsust // valitakse suvaline ja pannakse muutujasse $_kirjakoht $kk_rubriigi_lood = loe_sisse ("SELECT pealkiri, lead FROM lood WHERE rubriik = '$kirjakohtade_rubriigi_number'"); srand((double)microtime()*1000000); $see_kirjakoht = $kk_rubriigi_lood[rand(0,sizeof($kk_rubriigi_lood)-1)]; $_kirjakoht = $see_kirjakoht['lead']."

".$see_kirjakoht['pealkiri']; if ($avalehele == 0) // kui "avalehele" ei ole olemas, näidatakse sisulehte { // $pollikast = pollikast(); require ("sisu.html"); } else // avalehe näitamise osa { require ("sisu.html"); } ?>