Päeva kirjakoht: 1Kr 14:12-25
Nädala moto: Püha Vaimu väes

Kutse Kooli bänner