Kodulehe suunaja

Liidu kujunemise lugu

Elu on otsekui lugu ja ka ühel liikumisel võib olla põnev lugu

Mälestuskivi avamine Ungru jõe ääres esimese ristimispaiga juuresEesti EKB Koguduste Liidu algusajad ulatuvad 19. saj lõpu rahvuslikku ärkamisaega, kui kaks Rootsi kooliõpetajat Thóren ja Österblom Noarootsi koolimajades jutlustama hakkasid. Nende hea vastuvõtu järgi võib arvata, et Eesti talupoja hing igatses isikliku ja lihtsa usu järele. Üha enam tekkis talumaju, kus käidi koos ning uuriti Piiblit, mille tulemusel tekkisid iseseisvad priikogudused. Tänini on säilinud EKB Liidu kogudustes igatsus seada usu- ja koguduslikku elu Piibli sõnumi järgi.

1884. aastal loodi Haapsalus, Kärdlas, Tallinas ja Pärnus esimesed baptisti kogudused. Mõne aastakümnega tekkisid kogudused üle Eesti, neis oli elav laulukooride ja pühapäevakoolide töö, samuti sai väga oluliseks kirjastustegevus. Baptistikogudused olid tuntud heade jutluste poolest. Mõne aasta pärast (1886) hakkasid kogudused koostööd tegema ning 1900 tunnustati Eestis olevaid baptistikogudusi iseseisva liiduna. Tegelikult polnud algus kerge, kuid raskused lõid eelduse hilisemaks kasvuks.

 • 1876 Usulise ärkamise algus Vormsil 
 • 1882  Ridalas loodi esimene priikogudus
 • 1884  Haapsalus, Pärnus, Tallinnas ja Kärdlas loodi esimesed baptistikogudused 
 • 1886  Ülemaalised baptistikoguduste konverentsid 
 • 1890  Laulukooride ja pühapäevakoolide töö algus 
 • 1897  Mõned priikogudused liituvad baptistidega 
 • 1900  Eestis olevaid baptistikogudusi tunnustati iseseisva liiduna, hiljem luuakse misjonitöö Kamerunis, Egiptuses ja Hiinas 
 • 1904  Baptistid hakkavad välja andma ajakirja Teekäija 
 • 1905  Evangeeliumi kristlaste liikumise algus 
 • 1912  Baptistid hakkavad välja andma noorte ajakirja Elukevad 
 • 1917  Baptistikoguduste noorte-, hiljem ka juunioride töö algus 
 • 5.3.1922  Keilas avati Eesti Baptisti Jutlustajate Seminar 
 • 1924  Rajati esimesed nelipühi kogudused 
 • 1936  Loodi Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduste Liit, anti välja oma ajakirja "Evangeeliumi Kristlane", misjonitöö Egiptuses 
 • 1937 Nelipühi kogudused ühinesid Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduste Liiduga 
 • 1940 Suleti Eesti Baptisti Usuteaduse Seminar 
 • 1945 Eesti Baptisti Liit (algus 1884, 1940. a 7500 liiget), Eesti Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduste Liit (algus 1905, 1940. a 3000 liiget), Eesti Jeesuse Kristuse Evangeeliumi Usuühingute Liit ehk priilased (algus 1882, 1940. a 2000 liiget) liideti võimude poolt Eesti Evangeeliumi Kristlaste-Baptistide Koguduste Liiduks ning ühendati Evangeeliumi Kristlaste-Baptistide Üleliidulise Nõukoguga 
 • 1956-1960 Tallinnas toimusid usuteaduslikud kaugõppe kursused 
 • 1988  Avatud pühapäevakoolitöö uus algus 
 • 1989  Taasavati Kõrgem Usuteaduslik Seminar Tallinnas 
 • 9.12.1989  Rajati senise liidu järjepidevusel Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit, tol hetkel oli Liidus 80 kogudust 5793 liikmega 
 • 12.9.1994 Tartus avati Kõrgema Usuteadusliku Seminari uus hoone
 • 17.1.2006 Liidu keskus kolis Koskla 18 Tallinn

Tänaseks on EKB Liidus 83 kogudust 6361 liikmega, pühapäevakooli lapsi (kuni 12 aastased)  on 782, teismelisi, noori 886. EKB Liit koos laste, teismeliste, noorte ja sõpradega moodustab rohkem kui 9000 inimeselise kogukonna (01.01.2016).

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017