Liidu juhtimine

Siia mingi üldine info selle kohtra, kuidas näeb välja Liidu struktuur.
Päeva kirjakoht: 2Sm 6:1-11
Nädala moto: Jumala auhiilgus

kutse kool KEILA 20 1200x848