EEKBL 2016 banner

Liidu juhtimine

Siia mingi üldine info selle kohtra, kuidas näeb välja Liidu struktuur.
Päeva kirjakoht: Mt 19:3-12
Nädala moto: Perekonnaelust

kutse kool KEILA 20 1200x848