Liidu juhtimine

Siia mingi üldine info selle kohtra, kuidas näeb välja Liidu struktuur.
Päeva kirjakoht: Mt 14:22-33
Nädala moto: Jeesuse imeteod

Kutse Kool 2015/2016 banner