EEKBL 2016 banner

Liidu juhtimine

Siia mingi üldine info selle kohtra, kuidas näeb välja Liidu struktuur.
Päeva kirjakoht: Mk 6:35-44
Nädala moto: Jumal kõneleb looduses

kutse kool KEILA 20 1200x848