EEKBL 2016 banner

Liidu juhtimine

Siia mingi üldine info selle kohtra, kuidas näeb välja Liidu struktuur.
Päeva kirjakoht: 2Ms 13:17-22
Nädala moto: Jumala ligiolu mõju

kutse kool KEILA 20 1200x848