Kodulehe suunaja

Piiblikooli kontakt

Piiblikool on edukalt lõppenud

Sisseastumine

Kool on edukalt lõpetatud.

Õppeained

Õpilane täidab praktilisi ülesandeid nii meeskonnas kui üksinda (erinevad teenimisprojektid ja -väljakutsed).
Loengud ja õppetunnid keskenduvad suhetele: suhe Jumalaga, suhe Jumala sõnaga, suhe Jumala rahvaga.

Piiblikooli õppekava õpiväljundid

Piiblikooli lõpetanu:
- on valmis osalema koguduslikus teenimistöös;
- mõistab ja praktiseerib jüngerlust;
- on avatud hoiakuga Püha Vaimu tööle;
- tunneb ja rakendab vaimuande;
- mõistab Piibli sõnumit, juhindub sellest ja oskab seda edasi anda;
- on vaimulikult terve ja arenemisvõimeline isiksus.

I Suhe Jumalaga
1. Kolmainujumal
2. Evangelism ja misjon täna
3. Jumala kutse järgimine
4. Minu suhe Jumalaga
5. Ülistus ja palve
6. Püha Vaim ja Vaimu vili kristlase elus

II Suhe Jumala sõnaga
7. Kuidas mõista Piiblit
8. Kristliku õpetuse alused
9. Usk, ristimine ja püha õhtusöömaaeg
10. Piibellik eluviis
11. Ebapiibellikud õpetused

III Suhe Jumala rahvaga
12. Kohalik kogudus ja jumalateenistus
13. Kogudus ja koguduste liit, suhe teiste konfessioonidega
14. Suur misjonikäsk – jüngerlus
15. Inimene suhetes
16. Jumala majapidaja
17. Jutlustamine ja tunnistamine

Õpetajateks Meego Remmel, Joosep Tammo, Gunnar Kotiesen, Timo Lige, Allan Kroll, Enn Veevo jt.

Ajakava ja tunniplaan

Piiblikooli õppetöö toimub üks kord kuus järgmistel aegadel:
04.-05. oktoober 2013
12.10 – Misjonikonverents Tartus, osalemine kohustuslik
01.-02. november
15.-16.11 – soovitame osaleda GLS konverentsil Tallinnas
06.-07. detsember
10.-11. jaanuar 2014
07.-08. veebruar
28. veebruar - 01. märts
04.-05. aprill
02.-03. mai - piiblikooli väljasõit Ridalasse
30.-31. mai - piiblikooli lõpetamine

Piiblikooli tutvustus

Piiblikool on nendele, kes otsivad uusi väljakutseid ja soovivad oma vaimulikus elus kasvada. Piiblikool valmistab Sind ette elama Jumala missioonis. Seal õpetatakse praktilistel teemadel ning keskendutakse suhetele: Jumalaga, Tema sõnaga, kogudusega ja Jumala missiooniga. Piiblikool on mõeldud selleks, et avastada Jumala tahe ja Tema kutsumus oma elu jaoks.

Kooli missioon:
Aidata Jeesuse järgijatel leida oma annid Jumala teenimiseks.

Kooli eesmärk:
Valmistada Jeesuse järgijaid ette andidepõhiseks teenimistööks (Ef 4:12).

Kui otsid ennast Jeesuse missioonis, siis piiblikool aitab sul avastada:
- Püha Vaimu annid sinus;
- Jumala Sõna tähenduse elus;
- jüngerluse viljakuse suhetes.

Piiblikooli toimumiskoht:

Koskla 18, Tallinn, Allika Baptistikoguduse koguduse ruumides.

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017