Kodulehe suunaja

1. september on noorsootöö palve- ja toetuspäev Liidu kogudustes

Eesti EKB Koguduste Liidu Noorsootöö Keskus

 

Üleskutse noorsootöö palve- ja toetuspäevaks Liidu kogudustes

1. septembril 2013

 

Armsad vennad ja õed!

 

On nii palju mille eest tänulik olla. Kirjutada teile kõigest sellest, mis on juhtunud eelmise aasta jooksul võtaks liiga kaua aega. Seepärast toome välja mõned asjad, mida Jumal on teinud meie laste, noorte ja nende juhtide hulgas viimasel ajal. 

Me täname Jumalat Piiblipäevade eest, kus kokkutulnud noored jagasid evangeeliumi Rapla linnas ning ümberkaudsetes asulates. (Juuru, Järvakandi, Kehtna, Märjamaa) 

Suvefestivali ajal toimus suursündmus lastele KidsGames. Läbi põnevate mängude ja lugude õpiti tundma kristlikke väärtusi. Oli eesõigus teenida noortega kogukonna ja suvefestivalile tulnud lapsi. 

Suvelaagrid on populaarsed läbi aegade. Kolme Tartu koguduse korraldatud ühine laager tõi kokku rohkem kui 170 noort üle Eesti. Paljud kuulsid ja ka vastasid evangeeliumi kutsele. Mitmed pühendasid uuesti oma elu Kristusele. 

Uudne ja põnev oli Jenny Kruse nimelisel purjekal toimunud noorte poiste jüngerluslaager “4:12”, kus uue põlvkonna potensiaalsed juhid said koos kasvada Kristuse tundmises. Noori mehi pandi proovile nii füüsiliselt kui ka vaimulikult. Laagri edukalt läbinutel on võimalus osaleda jätkulaagris “4:13”, mis toimub juba selle aasta lõpus. 

Lastetöö tegijad kohtusid möödunud nädalvahetusel Nuutsakul. Ühises osaduses jagati nii rõõme kui  muresid. Koos leiti uusi võimalusi, kuidas paremini edasi minna. Toetage oma pühapãevakooli õpetajaid igakülgselt, et neil oleks sellest tööst ja teenimisest rohkem rõõmu ja tuge. Jumal on avamas uusi võimalusi ka lastetöös. Ühised pühapäevakooli õpetajate kokkusaamised liidavad, julgustavad, annavad võimaluse uute sõprussuhete loomiseks. 

Meil on palju juhte, eesminejaid, vastutuse võtjaid. On hea, kui iga juhi taga on keegi, kes teda palves toetab. Noortejuhtidele on loodud suhtlusvõrgustik inimestest, kes nende eest palvetavad, neid kuulavad ja julgustavad. Loomisel on ka sama toetusgrupp pühapäevakooli juhtidele. 

Kui Jumal lubab, siis on veel ees mitu suuremat kokkusaamist, mis vajavad teie eestpalveid. Sügisel, 12. oktoobril ootavad Tartu kogudused kõikide pühapäevakoolide lapsi ja nende sõpru Heade mõtete linna lastepäevale. Samal päeval ja ajal on ka üle-eestiline misjonikonverents “Piiri taga”. Juba on alanud ettevalmistus järgmise aasta Piiblipäevadeks, mis toimuvad juunikuus Tallinnas. 

 

Me soovime toetada lapsi, noori ja nende juhte Pauluse sõnadega noorele Timoteosele: 

Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks

kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses!

1 Timoteose 4:12

 

Aitäh teile ja olge õnnistatud ja õnnistuseks teistele!

 

Meego Remmel

EEKBKL president

 

Pille Havakats

Liidu lastetöö juht

 

Daniel Viinalass

Liidu noortejuht

 

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017