Kodulehe suunaja

Seminari avajumalateenistusel sõlmiti koostööleping

Eesti EKB Koguduste Liidu Kõrgemal Usuteaduslikul Seminaril on tihedad suhted paljude välismaiste partneritega. Selle üheks tunnistuseks oli pidulik sündmus Seminari õppeaasta avajumalateenistusel 18. septembril 2013. aastal. Seal kirjutati alla partnerlussuhteid raamiv koostööleping Eesti EKB Koguduse Liidu ja ABC International Ministries (Ameerika Baptistide Koguduste misjoniorganisatsioon) vahel. „Lepingu sõlmimine loob ABC ja Eesti EKB Koguduste Liidu vahelises koostöös võimaluse uute suhete tekkimiseks. Seda nii koolituse, misjoni kui ka sotsiaaltöö vallas. Peamiselt saavad sellest kasu muidugi kogudused,“ sõnas Seminari rektor Margus Kask.

ABC International Ministries esindaja rev Charles H. Jonesi sõnul keskendutakse koostöös eeskätt koguduste juhtide väljaõppele. Samas ollakse valmis vahetama kogemusi evangeelses töös ning vajadusel on Eesti kogudustel võimalus kaasata oma töösse abilisi ABC kogudustest. Koostööleping, mille ettevalmistus algas juba 2012. a sügisel, keskendub neljale prioriteedile:

1. Koguduste juhtide väljaõpe;
2. Inimeste juhatamine usule Jeesusesse Kristusesse (evangelism, koguduste rajamine);
3. Kristuslik inimeste terviklik teenimine (sh sotsiaaltöö);
4. Koostöö- ja sõprussuhete rajamine Eesti EKB Koguduste Liidu ja ABC koguduste vahel.

Lepingu allkirjastasid Eesti EKB Koguduste Liidu poolt president Meego Remmel, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor Margus Kask ning ABC International Ministries poolt regiooni direktor Charles H. Jones.

Jones külastas 17.-22. septembril ka mitmeid Liidu kogudusi nii Tartus kui Tallinnas ja tutvus Liidu erinevate tööharudega. Hea praktilise majandamise näiteks peab ta Kõrgema Usuteadusliku Seminari hoone kasutust Valduste OÜ poolt. „Olen mitmetele partneritele, eriti Aafrikas, rääkinud teoreetiliselt sellisest teenimisest, kus Liidu vara toodab omanikule tulu. Nüüd nägin siin Eestis seda ka praktiliselt teostumas ja see inspireerib,“ lausus Charles Jones.

ABC Liiduga toimus Eesti EKB Koguduste Liidul tihedam koostöö 1990. aastate alguses. Mitmed ABC kogudused aitasid muuhulgas üles ehitada Kõrgema Usuteadusliku Seminari hoonet Tartus. Eestisse on läkitatud ABC poolt ka misjonäre, nt James Larson 2004. aastal, kes omandas 2013. aasta kevadel Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris rakenduskõrghariduse diplomi usuteaduse alal. Nii on praegusel koostööleppel pikem eellugu ning kui Jumal lubab, siis ka viljakas tulevik vaimuliku töö ülesehitamiseks nii Eestis kui Ameerika Ühendriikides.

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017