Liidu presidendi jõulutervitus AD2013

giotto nat

 

Jeesuse leidmine. Eneseleidmine

 

 

Ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus! Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.“ (Lk 2:10-12)

 

Petlemmas arvatakse üsna täpselt teadvat, kus Jeesuse sünnipaik asub. Enne käesoleva aasta jõule sügisel sinna kohale jõudes kummardusime abikaasaga seal lihtsalt vaikseks tänupalveks. Samamoodi tegid teisedki palverändurid. Igaüks oli tulnud maailma eri otsast. Igaühel kaasas isiklikud ootused ja oma lugu. Siiski ühendas meid üks ja seesama leid - Jeesuse sünnikoht Petlemmas. Kujundlikult võib öelda, et üle kõige ja kõigi erinevuste ühendabki meid inimestena nimelt see, kui leiame Jeesuse. Midagi-kedagi suuremat leida on vaevalt võimalik.

 

Samas ostsime kodumaale jõuludeks kaasa kohalikust õlipuust valmistatud kuuseehted. Iga ehe ripub jõulupuul täiesti isemoodi – on oma nägu ja eri kuju. Tõsi, kõik on samast puust, ometi ainulaadsed. Kujundlikult võib tähendada, et Jeesuse leidmisel leiame tõeliselt igaüks ka omaenda eluloo ning koha Jumala ja inimeste maailmas. Oleme loodud, lunastatud ja läkitatud siia maailma kõik omanäolistena, siiski teistega kokkusobivana. Tõeline eneseleidmine leiab aset leides Jeesuse.

 

Olgu käesolevad jõulud meile kõigile nii isiklikus ja perekondlikus kui ka koguduslikus ja ühiskondlikus elus tõelise Jeesuse ja eneseleidmise ajaks. Issand Kristus ühendab meid eri inimeste, kodude, koguduste ja rahvastena. Samas kujundab Jeesuse Issandaks olemine iga inimese, pere, koguduse ja rahva elu ainulaadseks ja kordumatuks. Olgu see meie kõigi õnnistusekogemuseks – läbi jõulupühade ja aastavahetuse Issandas!

 

Meego Remmel

 

Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel

 

Jõulud AD2013

Joululakitus2013.pdf