Kodulehe suunaja

Õnnistatud 2014. Issanda aasta nelipühi, kallid kogudused üle Eestimaa!

 

holy spirit fire 1014x1024

Õnnistatud 2014. Issanda aasta nelipühi, kallid kogudused üle Eestimaa!

„Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos,“ jutustab Piibel, „ ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud ... ja nad kõik täideti Püha Vaimuga.” (Ap 2:1-4) Millal kogesid Sina või inimesed teie koguduse keskel viimati Jeesuse Vaimu elumuutvat liikumist? Vaimueluta inimesed saavad olla kristlased vaid nime poolest (Rm 8:9). Kreekapärane sõna 'kristlane' tähendab salvitud Kristuse Vaimu võidmisega inimelu. Palugem, et koguduse Issand annaks meie kristlaseksolemisele Vaimuga võitud elu sisu!

Vaimueluga inimesed panevad küsima nii nelipühapäeval kui tänapäeval: „Mida me peame tegema?“ (Ap 2:37) Jeesuse Vaimus elumuutva usuliikumisena on meie eesõiguseks kaasaegsetele edasi anda nelipühasõnum: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese juurde kutsub.”(Ap 2:38-39)

Nelipühade nädalavahetusel ütlevad selle sõnumi noorsoo kultuurikeeles pealinlaste keskel edasi noorte piiblipäevadele kogunenud. Nelipühapäeval kell 14.15 võib ETV peakanalil meie koguduste liidu noorte piiblipäevadel kuulutatud evangeeliumist osa saada kogu maa ja rahvas. Nelipühade järgsel laupäeval ühineme aga kogu maailma kristlaskonnaga, et inimkond võiks kristlaste lähikonnas ainsast lootusest osa saada. Selleks on valmistatud meile igaühele edasikinkimiseks eesti (ja vajadusel ka vene) keeles kümmekond kaunite piltide ja südamlikult sooja tekstiga raamatukest. Kuidas neid rõõmusõnumina inimestele jagada, eriti 14. juunil mäletataval leinapäeval? Kutsun üles tegema sel päeval kellelegi vähemalt ühe heateo! Meie rahvale ja paljudele teistele sel päeval ajaloos tehtud kuri tuleb ära võita heaga. Jeesuse Vaimus võime minna ja teha kellelegi lihtsalt head, mitte kurja. Ja kui siis küsitakse, miks te seda teete, vastame, et tunneme Head suure algustähega. Jeesus ütleb, et Jumal on Hea kõige personaalsemas tähenduses. Oleme seda kogenud ja tahame seda jagada. Antud raamatuke võib aidata inimestel häid ja lootusrikkamaid mõtteid edasi mõelda, soovi korral meiega edasist kontakti otsida. Nii muudame 14. juuni kurvavõitu leinapäevast rõõmutoova hea teo ja hea sõna päevaks.

Täna on aeg teha palveid ja annetusi aga selleks, et Issand võiks läbi nelipühade Vaimus rajatud koguduse teha kõike, mida ta tahab, jagamaks maailma parimat sõnumit üle Eesti ja selle piiride!

Meego Remmel, misjoninõukogu esimees
Matthew Edminster, misjoninõukogu aseesimees

NelipuhadeMisjonilakitus2014.pdf 

 

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017