Liidus tervitatakse uusi kogudusi ja pastoreid

MihailKnjazev2014

2014. aasta sügisel alustas Eesti EKB Koguduste Liidus tegevust 3 kogudust ning ametisse seati ja/või ordineeriti 3 pastorit. Tartu Kolgata Baptistikogudus rajas tütarkoguduse TELK, kes alustas 20. septembril teenistustega Barclay hotellis Tartus. 3D kogudus alustas paralleelselt teenistustega Tallinna klubis Prive. Risttee kogudus läkitas koguduserajajad Tallinna, kes kogunevad kodugruppides Kalamaja linnaosas. Koguduse rajamise nimel tehakse tööd mujalgi, nagu Järvakandis, Kundas, Ülenurmel, aga ka Tallinna ja Tartu rahvusvahelises kogukonnas.

Kilingi-Nõmme Vabakoguduses seati 28. septembril ametisse pastor Joel Keernik. Venekeelses koguduses Narvas sai ametisse seatud ja ordineeritud pastoriks Mihail Knjazev, kes teenib kaaskarjase Pavel Vežikovi asetäitjana. Valkla koguduses orineeriti 30. novembril pastoriks Aldo Randmaa. Tallinna Kalju Baptistikoguduses valiti Erki Tamme kaaspastoriks Vilver Oras, keda on kavas ordineerida juba 11. jaanuaril 2015.