Margus Kask lõpetab ja Einike Pilli alustab KUS rektorina

 

 

2. detsembril 2014 Kehras toimunud Eesti EKB Koguduste Liidu vanematekogu koosolekul kiideti heaks liidu uus hariduskontseptsioon. Sellele vastavalt saab Kõrgemast Usuteaduslikust Seminarist tulevikus liidu erinevaid koolitus- ja arendusvaldkondi lõimiv hariduskeskus. Kuna 31. detsembril 2014AD lõpetab oma töö praegune seminari rektor magister Margus Kask, avaldas vanematekogu temaga kohtudes tehtud töö eest tänu ja tunnustust. Uueks rektoriks valiti samas doktor Einike Pilli, kes asub tööle 1. jaanuarist 2015AD. Vastavalt hariduskontseptsioonile tegi liidu vanematekogu ettepaneku kevadel kogunevale liidu aastakonverentsile nimetada liidu põhikirjas mainitud seminar ümber hariduskeskuseks ning teha vastavalt sellele ümber ka antud asutuse põhikiri ja juhtimisstruktuur. Selle muudatuse elluviimiseni koordineerib liidu koolitus- ja arendustöö lõimimist liidu juhatus.

11. detsembril toimunud Kõrgema Usuteadusliku Seminari jõuluõhtul andis Liidu president nii rektor Margus Kasele kui ka õppeprorektorina tööjärge üleandvale Eve Saumetsale tänukirja pühendunud töö eest Liidule kuuluva teoloogilise erakõrgkooli teenimisel. Samuti avaldasid neile tänu seminaristid ja kolleegid. Samas tutvustas oma tööd lõpetav rektor kooliperele uut rektorit, kes seatakse ametisse uue, 2015. aasta alguses.

Margus Kask ja Eve Saumets