Usus Jeesuse ülestõusmisse on nii kogetav rõõm kui jagatav rõõmusõnum

jesus christ ressurected 160

Usus Jeesuse ülestõusmisse on nii kogetav rõõm kui jagatav rõõmusõnum

Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi ülestõusmispühade läkitus AD 2015

Kristus on üles tõusnud! Tõesti, ta on üles tõusnud! Rõõmurikkaid ülestõusmispühi teile!

Jeesuse surnuist ülestõusmine ei ole happy end * ega deus ex machina ** ühe kurblooliseks kujunenud sündmusteahela lõpul. Vastupidi, sellest Sündmusest alles tõeline rõõm ja tulevikuelu algab. Esmasündinu inimlikult surnute seast tõuseb üles jumaliku Uuslooduna keset surmavarjulist muremaailma. Nii juhatab ta sisse „kogu loodule“ lootustandva rõõmusõnumi jagamise ajastu. Piibel nimetab seda evangeeliumi kuulutamiseks.

Viimaks näitas Jeesus end neile üheteistkümnele, kui nad lauas istusid, ning sõitles nende uskmatust ja kõva südant, et nad ei olnud uskunud neid, kes olid teda näinud pärast ta ülesäratamist. Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!”“ (Mk 16:14-15)

Inimlik umbusk ja kõva süda ei võimalda Jeesuse ülestõusmise rõõmu kogeda ega sellest lähtuvat rõõmusõnumit jagada. Jumalikult ülesäratatud usus ja uueksloodud südames on nii kogetav rõõm kui jagatav rõõmusõnum. Elumuutev usuliikumine lähtub Jeesusest, kes kingib meile rõõmu, mis teeb elu täisväärtuslikuks, ja rõõmusõnumi, mille võime viia „kõike maailma“!

Õnnistatud ülestõusmispühi!

Meego Remmel

* 'õnnelik lõpp'

** 'jumalikult ootamatu lõpplahendus'