Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverentsi 2015 läkitus Liidu kogudustele ühtsusest Kristuses

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents 2015

 

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverentsi 2015 läkitus Liidu kogudustele ühtsusest Kristuses

Õed ja vennad Kristuses, elame tõsisel ja vastuolulisel ajal. Ühest küljest oleme rikkamad ja vabamad, liikuvamad, informeeritumad ja targemad kui kunagi varem.

Teisalt kasvavad kiiresti ka ühiskonna riskirühmad. Me näeme vaesust, purunenud perekondi, mahajäetud äärealasid ja katkestustest räsitud rahvuskultuuri. Selles olukorras otsivad paljud tuge üha radikaalsematest poliitilistest, rahvuslikest ja religioossetest ideoloogiatest. Ühiskonna koostöövõime ja ühtsus on nõrgenemas. Nende nähtuste mõju ulatub ka kristlaskonda ja kogudustesse. Peame koos püha laulikuga tõdema: „Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga“ (Ps 127:1).

Meil tuleb võtta vastutus ja tunnistada: meiegi oleme killustunud erisuunalistes püüdlustes ja eemaldunud teistest, oleme sageli keskendunud tegevustele ja jätnud unarusse suhte Jumala ja kaasinimesega.

Olles kogunenud nende arengute foonil konverentsile, on meie motoks „Üks tervik“. Kuidas üha vastuolulisemas ja killustunud maailmas hoida terviklikkust ja koostöövõimet ning koonduda perede, koguduste, rahva ja erinevate kristlike uskkondadena Jeesuse Kristuse ümber?

Jeesuse ema Maarja ütles Kaana pulmas teenritele, kelle rõõm oli asendumas murega: „Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!“ (Jh 2:5). Tema aga ütles neile: „...te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad...“ (Ap 1:8).

Olgu meie kogudused paigaks, kus tunnistame Jeesust Kristust sõnas ja teos. Paigaks, kus võib Kristuse risti alla tuua nii oma mured, valud ning purunenud elud kui ka unistused ja plaanid, parandada meelt ja alustada koos ülestõusnud Issandaga uut elu. Oleme ju meie „tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele” (Ef 2:10).

Püha Vaim meie sees ja meie kogunemistel julgustab meid: tunnistage sellest, mis Jeesus on teinud, toetage ja julgustage neid, keda saate aidata, palvetage nende eest, keda kohtate ja kellega suhtlete. Tehkem seda, sest 'Issand on ligidal!' (Fl 4:5).

Tallinnas, 18.04.2015