Kodulehe suunaja

EBF laste- ja noortejuhtide konverents Ukrainas: "Nad leidsid Jeesuse - mis nüüd? Evangelism ja jüngerlus."

Euroopa Baptisti Föderatsiooni (EBF) liikmeriikide laste- ja noortejuhtide aastakonverents toimus Ukrainas, Irpinis

EBF Y&C konverentsid toimuvad igal aastal jaanuaris. Sel aastal oli võõrustajaks Ukraina Baptisti liidu noored. Konverentsi teema: "Nad leidsid Jeesuse - mis nüüd? Evangelism ja jüngerlus". Esindatud oli 23 riiki Ida-, Kesk- ja Lääne Euroopast ning mitmed Euro-Aasia riigid. Peakõnelejaks oli Viktor Hamm, meile tuttav Lootuse festivali ajast. Hommikupalvusi viisid läbi Ukraina Baptistiliitu juhtivad vennad. Vastuvõtt oli väga soe ja sõbralik, kohal olid parimad muusikud ja jutlustajad. Konverentsil osales EBF president Valeriu Ghiletchi.

Esimesel õhtul võtsid külalisi vastu ukraina rahvariietes noored. Avaõhtul oli palju head muusikat ja palju tervitusi. Pildil on koos rahvuriietes noortega EBF laste- ja noortetöö juhatuse liikmed.

Pühapäeva õhtune noorteteenistus tõi Kiievi ühte suuremasse kirikusse ligi tuhat inimest.

Laste- ja noortetöö konverentsid on alati töised, tutuvustatakse mis kuskil huvitavat on tehtud, jagatakse kogemusi, rõõme, muresid. Aega jääb piisvalt ühise osaduse ja eestpalve jaoks, alati luuakse uusi kontakte. Lõppviimistluse sai "EBF Y&C 10 printsiipi", mis iseloomustavad meie ühist laste- ja noortetööd. Pea jõuab see ka eestikeelsena avalikuse ette.
Seminaridel räägiti noorte spirituaalsusest, laste teoloogiast, turvalisusest kirikus (laste ja noorte vastu suunatud vägivalla ennetamine), Horizons (noortejuhtide internetipõhine koolitusprogramm) Horizons , millel on ka oma Facebook'i lehekülg siin. Algust tehti sarnase koolitusprogrammi loomisega pühapäevakooli õpetajatele.
Aastakonvrentsi juurde kuulub alati aruandlus ja seekord ka juhatuse esimehe ning sekretäri valimised. Tegevkomiteesse kuuluvad esindajad erinevatest riikidest (Bulgaaria, Horvaatia, Saksamaa, Ukraina ja Eesti). Konverentsil Ukrainas osales EKBK Liidu Noorsootöö Keskuse juhataja Pille Havakats.

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017