Venekeelsete koguduste juhid tunnustasid uusi töötegijaid

12. veebruaril Kohtla-Järve Peeteli Koguduse palvemajas Vana-Ahtmes kogunenud Eesti EKB Koguduste Liidu vene regiooni vaimulikud töötegijad soovisid ja palusid õnnistust võõrustaja koguduse poolt jaanuaris ametlikult pastoriks valitud Roman Kuznetsovile ning andsid omapoolse soovituse samas varasematel aastatel kogudusekarjase kohusetäitjana teeninud pastori ordineerimiseks.

Avasõna ja -palvega üle Eesti kokkutulnud koguduste ja liidu esindajaid tervitanud Kuznetsovi kõrval kutsus regiooni nõupidamist juhatanud venekeelsete koguduste vanempresbüter Nikolai Orehhov ette ka samas venekeelsete koguduste misjonijuhi Pjotr Šuparski abiks valitud Panainti Posmagi.

Eesti vendluse misjoninõukogus vene regiooni misjonitöö kontaktisiku volitused saanud Posmagile palus õnnistust liidu president Meego Remmel koos vendluse eesti-vene suhete koordinaatori Ruudi Leinuse ning Šupraski ja Orehhoviga. Remmel kõneles venekeelsetele kogudustele liidu tuleviku visandamisest ning kutsus üles teenima kogudusi ümbritsevat kogukonda ja eriliselt toetama evangeelset tööd Lasnamäel. Venekeelsete koguduste esindajad kiitsid heaks kava sõlmida Eesti ja Valgevene EKB liitude vahel kolmeaastane koostöölepe.