Eesti ja Valgevene EKB koguduste liidud allkirjastasid koostööleppe

Minsk2011a

Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel ja Valgevene EKB Koguduste Liidu president Viktor Krutko allkirjastasid 16. veebruaril Minskis liitudevahelise koostööleppe. Eesti vendluse vanematekogu ja venekeelsete koguduste regiooni ning Valgevene vendluse juhatuse ja nõukogu poolt eelnevalt heakskiidetud ning seejärel Minskis kogunenud Valgevene EKB Koguduste Liitu esindava nõukogu koosolekul presidentide poolt allkirjastatud koostöölepe puudutab aastateks 2011-2013 kavandatud koostööprojekte noorsoo-, muusika-, sotsiaal-, meedia- ja koolitustöö vallas, lisaks temaatiliste seminaride ja konverentside korraldamist ning oma ala asjatundjate vahetust usulis-kõlbeliste väärtuste, perekonnaelu ja -suhete ning HIV/AIDS profülaktika alal. Konkreetsed tegevused igaks aastaks kooskõlastatakse liitudevahelisel suhtlemisel. Remmel esitas Valgevene ja Euro-Aasia EKB Koguduste Liidu presidendile V.Krutkole omapoolse kutse osaleda külalisena Eesti EKB Koguduste Liidu 2012. aasta konverentsil.

Minsk2011a

14.-18. veebruaril õpetas Remmel Minski Teoloogilises Seminaris kristliku eetika magistrikursust Valgevene koguduste pastoritele. Lisaks kokkusaamistele nii liidu kui seminari juhtidega tegi Remmel visiidi suurematesse Minski kogudustesse kohtumaks sealsete pastoritega. Valgevene vennad ja õed tervitavad sõsarliitu ning avaldavad südamest tulevat tänu eestimaalaste eestpalve ja toetuse eest.