Kodulehe suunaja

Tamsalu kogudus sai diakonissi ja kolm uut koguduseliiget

20. märtsil ordineerisid Liidu asepresident Viljar Liht ning Virumaa piirkonna pastorid Tamsalu Vabakoguduse diakonissiks ning kogudusetöö ülevaatajaks samas üleskasvanud, läbi pühapäevakoolitöö usule tulnud ning tänaseks juba teoloogilise kõrghariduse omandanud Mairit Kallaste.

Oma mehe ustav abikaasa ning nende poja eest hoolitsev ema on pälvinud koguduse karjase kohusetäitjana nii kodukoguduse kui ka Virumaa piirkonna vaimulike töötegijate usalduse pärast seda, kui pastor Toomas Kivisild phendus ainiti Tapa koguduse tööle.

Diakoniss Kallaste, keda oli tuldud õnnitlema mitmest piirkonna kogudusest, palus omakorda õnnistust samal päeval Tamsalu kogudusega ühinenud kolmele uuele koguduseliikmele. Üheskoos loodetakse näha evangeelselt suunitletud tegevust ja kogudusekasvu tulevikuski.

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017