Kodulehe suunaja

Liit läheb edasi 85-koguduseliseks kasvanud elumuutva usuliikumisena

Ajalooks on saanud järjekordne Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents, mis sedakorda toimus 18-19. märtsil Kalju koguduse palvelas Tallinnas.  Konverentsil olid esindatud üle 60 koguduse 160 delegaadi, lisaks külalised ja vaatlejad. Konverentsi teemaks oli Liidu aastamoto: „Jeesus on Issand!“ (Rm 10:9)
Enamus delegaate kogunes juba reede õhtusele avateenistusele „Jumal annab visiooni“. Joel Remmeli ansambli saatel ülistati koos Jumalat nii juba tuttavaks lauldud lauludega kui ka Inga Tingase sulest pärineva uue ülistuslauluga, mille laulis ette autor isiklikult.
Videotutvustuse järel kõneles sõltlaste ravile pühendunud kristliku Lootuse küla programmijuht Viljam Borissenko, jagades piiskop Märt Vähi visiooni, millest täna üle Eesti tuntud rehabilitatsioonitöö alguse saanud ning tutvustades küla argipäeva ja võidukaid saavutusi. Seepeale jagas Kalju koguduse pastor Erki Tamm ja tema abi Vilver Oras kogemusi kohaliku koguduse sotsiaalsel visiooni otsimisest ja leidmisest.
Lühikese kohvipausi järel kuulati ära president Meego Remmeli ettekanne Liidu arengukava 2012-2017 projektist ning jaguneti rühmatööle projekti täiendamiseks. Töö dokumendiga jätkub veel aasta jooksul, vastu on plaanis võtta see järgmisel konverentsil. Arengukava visandab Liitu kui elumuutvat usuliikumist, kes järgib Jeesust kasvades, kuulutades, koolitades, hoolitsedes ja lõimides.
Laupäeva hommikul juhatasid delegaate palvele kahe mullu rajatud uue koguduse pastorid: Jakob Remmel ja Tõnis Roosimaa. Nad kutsusid kuulajaid üles väljuma oma mugavustsoonist ja andma Jumalale võimalus teha midagi uut, seniolematut. Konverentsi rakendamisel valiti juhatajaks Eenok Palm ning tema abiks Henri Lehtsaar. Samuti pandi paika sekretariaat, häältelugejad ja redaktsioonikomisjon.
Rakendusliku osa esimese tegevusena võeti aplausi saatel Liidu liikmeks Tartus rajatud 3D kogudus ning Laagri Kristlik Kogudus. Pole midagi paremat kui näha vendlusse lisandumas noori ja innukaid kogudusi. Seejärel kuulati ära presidendi ja peasekretäri aruanded ning vaadati videosalvestustelt tegevusharude juhtide kommentaare oma teenimistööle.
Liidu liikmete arv kasvas aastaga 27 inimese, neist 26 mehe ja 1 naise võrra. 2011. aasta jaanuarikuu alguse seisuga oli Liidus 6057 liiget 83-s koguduses. Neile lisanduvad nüüd aastakonverentsil ja edasise aasta vältel vastuvõetud liikmed ja kogudused.
Aruannete ja 2011. aasta eelarve kinnitamisele järgnesid ordineerimiskomisjoni liikme pastor Toivo Pilli ettekanne mentorluse põhimõtetest koguduste liidus. Seejärel kõlasid sõnavõtud, sh Viljandi ja Otepää koguduse üleskutse nende ehitustegevuse toetamiseks. Kui esimene vajaks 600 inimest, kes oleksid valmis annetama igaüks 200 €, saaks kogudus sügisest alustada teenistusi juba uue pühakoja keldrisaalis. Otepää „Palveränduri“ kogudus vajaks aga 600 annetajat 100€ ulatuses, see summa lubaks kauakestnud ehitustöö lõpetada. Muudes sõnavõttudes toonitati Nuutsaku puhkekeskuse ehitusplaane, ajakirja „Teekäija“ hetkeseisu, Avispea misjoninädala ja palju muugi olulisust. Loeti ette ja kinnitati aastakonverentsi läkitus teemal „Teeniv Issand, teeniv kogudus“.

Aastakonverentsi läkituse tekst on leitav siit.


Lõpujumalateenistusel kutsus EBF peasekretäri assistent Helle Liht kuulajaid üles avaldama kristlastena elumuutvat ja tervendavat mõju ühiskonnale. President Meego Remmel, kõneldes Ef 3:20-21 ainetel, näitas, kui oluline on keskenduda Jumalale ja anda au ainiti temale. Kogudus on kogudus 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas, täites oma missiooni eelkõige väljaspool kirikuhoonet. Teenistuse muusikalise osa sisustasid Rakvere koguduse ülistajad ja noorte meeste kvartett. Aitäh lahketele võõrustajatele, tegusale mandaatkomisjonile ja kiiretele perenaistele!

Enn Veevo

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017