Kodulehe suunaja

Liidu presidendi läkitus ülestõusmispühadeks

jesus-resurrection

Ärka üles, kes sa magad,
ja tõuse üles surnuist,
siis särab sulle Kristus!
(Ef 5:14)


Õnnistatud ülestõusmispühi!

Loetud piiblitekst on arvatavalt üks vanimaid ristimishümne, mis varakristlikes kogudustes laiemalt levis. Apostel Paulus osundab seda kui üldtuntud elujuhist ülestõusmissündmuse jätkuval väljaelamisel. Võimalik, et nii lauldi ristitavatele just hetkel, mil nende vana elu vee alla maeti, et neid siis Kristuse ülestõusmise usus koos kogudusega uude ellu kutsuda. Iga kristlasekssaanu elulugu samastati Jeesuse ristisurma ja mahamatmise ning surnuist ülestõusmise loo jäljendiga.

Suurel Neljapäeval võisin Tartu vanglas ristida viis muudetud elulooga meest. Üksteise järel ristimisvette astudes tõotasid nad, et lasevad oma vana elu matta jääkülma veehauda, olles valmis samas üles tõusma uuele elule Issanda Jeesuse nimel. Veest välja tulles ütles üks pikkadeks aastateks kinnipeetu: „Nüüd on kõik endine maha maetud, tänu Issandale, võin elada uut elu!“ Oleks te näinud tema säravaid silmi ja kuulnud seda rõõmulaulu, mida vangla kirikus ristitud koos kaasvangidest usuvendadega Issanda palge ees südamest laulsid! Jeesuse surmal ja ülestõusmisel on ikka veel elumuutev tähendus ja vägi!

Kallid kaaskristlased ja kogudused üle Eestimaa ja selle piiride, meile on antud eesõigus olla ärganud ja elada Kristuse ülestõusmise väes. Meil on vabadus kuulutada Teda nii sõnas kui teos, kus iganes me viibime: „Jeesus on Issand!“ Tema valitseb üle surma ja haudade, üle elu ja suhete, üle vanglamüüride ning lukkus uste, üle jumaliku uskumisvõime ja inimliku uskmatusekogemuse. Läheme ja elame siis välja Kristuse ülestõusmise kirkust, kuulutame temalt saadud parimat rõõmusõnumit, kehastame elumuutvat usuliikumist Jeesuse enese jälgedes! Kutsume lauldes koos esimeste kristlastega meid übritsevat maailma uuele elule: „Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus!“

Meego Remmel

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017