25 aastat venekeelsete koguduste tööd juhtinud vanempresbüter annab juhtimise üle

170920114152

Eesti EKB Koguduste Liidu venekeelsete koguduste vanempresbüter Nikolai Orehhov teatas 17. septembril Narva-Jõesuus toimunud regiooni vaimulike töötegijate kokkusaamisel, et annab uuel aastal üle nii Tallinna Betaania koguduse pastoritöö kui ka venekeelsete koguduste ülevaatajaameti, olles edaspidi valmis kaasa aitama uue koguduse rajamisele Lasnamäel.

170920114156170920114153

Juba 25 aastat Eestimaa venekeelsete koguduste ühistöö eest vastutanud valgevene päritolu Orehhov kutsus kaasvendi palvetama ja üheskoos kogudustele uut ülevaatajat valima hiljemalt veebruarikuisel vene regiooni töötegijate koosolekul, et märtsis Tartus kogunev vendluse aastakonverents saaks liidule järgmiseks neljaks aastaks juhtkonda valides kinnitada vanematekogu liikmeks juba uue vene töö juhi. Nõukogude-aegses EKB liidus moodustatud venekeelsete koguduste nn regioon Eestis pühitseb 22. oktoobril veerandsaja-aastast juubelit Kalju kirikus Tallinnas. Samas loodetakse ordineerida juunis Tallinna venekeelse Betaania koguduse teiseks pastoriks valitud Stepan Maerko.

170920114151170920114157

Narva-Jõesuus kogunenud venekeelsete koguduste töötegijaid tervitas nii kohalik pastor Pjotr Šuparski kui ka sama koguduse keskelt Kiviõli koguduse taasrajamisele läkitatud moldova vend Iurii Šider. Liidu president Meego Remmel jagas koos eesti-vene suhete koordinaatori Ruudi Leinusega kaasvendadele vaimulikku sõnumit ning palus õnnistust edasistele tulevikku määravatele otsustavatele sammudele.