Kodulehe suunaja

Piiblipäevad leiavad järgmisel aastal aset Tartus 8.-10. juunil

160920114149130920114139

16. septembril Tartu Salemi kirikus kogunenud heade mõtete linna koguduste ühisel noorteõhtul üles astunud Märt Saar tegi teatavaks, et eeloleval kevadel leiavad üle-eestilised noorte piiblipäevade sündmused aset Tartus 8.-10. juunil. Liidu vanematekogu poolt 13. septembril Tartus heakskiidetud kava kohaselt tahab PP 2012 projektijuht Märt Saar evangeelselt orienteeritud piiblipäevadel näha sadu mittekristlastest noori. Selleks alustatakse Tartu kogudustega koostöös sihikindlat tegevust kohalike koolinoorte seas juba oktoobrikuus. Tartu kristlasnoored seisavad silmitsi väljakutsega arendada jüngerlikke suhteid vähemalt kahe noorega, kes võiksid kevadeks usule või siis piiblipäevadele tulla.

AleCoq160920114147

Kui evangeelsed peakoosolekud kavandatakse suures spordihoones, siis järelkoosolekutele on Tartu noored oodatud kohalike koguduste ruumides, kuna mujalt Eestist kohalesõitnutele on mõeldud eriõhtud vanuserühmadele vastavates ööbimispaikades. Eri koguduste noori kaasavat korraldustoimkonda nõustab Liidu Noorsootöö Keskuse tegevjuht Pille Havakats, kes omakorda teeb koostööd liidu juhatuse ning vanematekogu ja selle poolt moodustatud LNK visioonikojaga.

130920114137130920114140

Septembri keskel Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris kogunenud liidu vanematekogu tegi otsuse muuta LNK kui terviku nägemust suunanud visioonikoda kahekojaliseks laste- ja noortetöö ekspertkoguks, kes võiks jooksvalt nõustada nii liidu lastetöö kui noortetöö juhte, samas pidada aeg-ajalt üheskoos nõu ka LNK terviknägemuse kujundamiseks. Samas kinnitas vanematekogu 2012. aastaks suvefestivali toimumise 20.-22. juulil Rakveres, Keilas 90 aasta eest avatud seminari juubelikonverentsi 14.-15. septembril Oleviste kirikus Tallinnas ning eesti priikoguduste 130. juubelikonverentsi 22. septembril Ridalas. KUS rektor Margus Kask andis vanematekogule ülevaate uute seminaristide vastuvõtust ja algava õppeaasta plaanidest, piirkondade vanemad liidu 85 koguduse elust, tegevusest, väljakutsetest. Käesoleva aasta viimane vanematekogu koosolek otsustati korraldada 2. detsembril Tallinnas.

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017