Kodulehe suunaja

Milleks meile suvised misjoninädalad?

1044893 542338395822232 1543718442 n

Nagu varasematel aastatel, nii on sellelgi suvel liidu misjonikeskus aidanud kogudustel teoks teha evangeelseid misjoninädalaid. On küsitud, milleks meile suvised misjoninädalad?

1017640 4946550786376 248131545 n

Juunikuus vastas sellele küsimusele akadeemilise uurimistööga Kõrgema Usuteadusliku Seminari lõpetanud mitmete misjoninädalate elluviija Kerly Simulman (pildil esireas keskel tekliga). Ta leidis, et läbi aastate toimunud misjoninädalad kasvatavad ühelt poolt tegijate endi, teiselt poolt ka kohalike koguduste ning neid ümbritsevate kogukondade usku ja usuelust arusaamist. Sama on tunnistanud tänavugi Raplamaal, Kohtla-Järvel, Tartus ja Keilas korraldatud misjonisündmuste eestvedajad.

580540 10151647814754271 1179219848 nIMG 5092

IMG 5088 IMG 5100

Liidu misjoninõukogu sekretäri Matt Edminsteri eestvõttel läkitati juuni algul üle Eestimaa Raplasse noorte piiblipäevadele kokkusõitnud noored Raplamaa asulatesse inimestega evangeelseid kontakte arendama. Noortele korraldati sportlikke ettevõtmisi ja kontserte, lastele ja vanematele jagati eluksvajalikke kogemusi ning vaimulikku kirjandust. Liidu noortejuhi Daniel Viinalassi ja piirkondlike noortetiimide juhtidega tõdeti teokstehtut analüüsides, et Jeesus Kristus on seesama täna, nagu varasematel ning tulevastel aegadel, ja rõõmusõnum muudab inimesi ja olukordi Jeesuse nimel. Paljud ümbruskonna noored võtsid tee ette ka Raplas piiblipäevade raames toimunud evangeelsetele kontsertõhtutele, kus kristlasnoored tunnistasid sellest, kuidas Jumalat lähemalt tundma ja usaldama õppida. Rapla, Järvakandi ja Märjamaa kogudused arendavad nendega jätkuvaid kontakte ning pakuvad võimalust osaduseks kogudusega.

994175 542332132489525 183142675 n 1010768 4479138474878 2008076490 n

1044501 4479145195046 226925359 nIMG 5372

Liidu misjonikeskuse ja Sõbralt Sõbrale "Hoolime koos" projekti ning Värnamo misjonikoguduse ja Kohtla-Järve Saaroni koguduse ühise ettevõtmisena leidsid juuni lõpul aset misjonipäevad Kohtla-Järvel. Rootsi noored aitasid kohalikul kogudusel praktilise hoolimise ja armastuse keeles jõuda inimesteni, kelle elukogemuses kristlik kogudus ja osaduskond seni vaid teoreetiliselt olemas olnud. Liidu juhatuse liige ja Sõbralt Sõbrale hoolimisprojekti juht Meelis Kibuspuu vahendas rootslaste sõnumit kristlikust evangeeliumist eestimaalastele ning eestimaalaste sõnumit sotsiaalse hoolimise hädavajalikkusest rootslastele. Külalised teenisid kaasa teisteski paikades Eestimaal, nagu näiteks Sõbra Käe supiköögis Tallinna Kopli linnaosas.

IMG 5417IMG 5413

IMG 5430IMG 5451

IMG 5459IMG 5457

IMG 5490 IMG 5487

3D kogudus Tartus korraldas juulikuu alguses juba teist aastat järjest misjoninädala "3D tänavatel". Koostöös Rapla koguduse noortega korraldati hulk noortepäraseid sündmusi linnatänavatel ja parkides, alates puurijalgpallist ja heategevuskontserdist vanema kaotanud laste kriisiabi toetuseks ning lõpetades evangeelse sisuga eluloopõhise kinofilmi ja selle järelõhtu ning evangeelse kutsega pühapäevase vabaõhuteenistusega 3D kogudusehoone hoovis, kuhu kutsutud noored said võimaluse otsustada teha esimene samm oma elus Jeesuse järgimiseks. "3D tänavatel" sündmustel mentorina osalenud liidu misjoninõukogu esimees Meego Remmel tõdes, et misjonikeskuse toetus antud ürituste elluviimisel sadade uute inimesteni jõudmiseks ja noortekoguduse mainekujunduseks ülikoolilinnas osutus igakülgselt viljakaks panuseks.

1016926 293165417496109 597718877 n1006002 294422010703783 1113317456 n

994848 294809280665056 732877656 nIMG 5017

Neljanda suurema suvise misjonisündmusena leidis aset Keilas kohaliku koguduse ja liidu noorsootöö keskuse koostöös ning liidu misjonikeskuse ja misjoniorganisatsioonide toetusel sportlik lastemängude nädalavahetus KidsGames. Paralleelselt liidu suvefestivaliga toimunud lastepärasel suursündmusel osales sadakond last ja teenis kaasa kümneid vabatahtlikke. LNK tegevjuht Pille Havakats ning Avatud Piibli Ühingu tegevjuht Mari Vahermägi ja Eesti Lastemisjoni juht Ülle Kalvik pälvisid suure tänu ja tunnustussõnad Eesti EKB Koguduste Liidu ja Keila Baptistikoguduse vaimulikelt juhtidelt Meego Remmelilt ja Gunnar Mägilt ning suure aplausi kõigilt lastelt ja lapsevanemailt, kes kordaläinud evangeelse sisuga rikastatud spordimängudele kaasa elasid.

Käesolev suvi pakub kogudustele veel mitmeid võimalusi kogudusehoonetest väljaliikumiseks ja elumuutva usuliikumisena inimeste elule õnnistuseks olemiseks. Eesti EKB Koguduste Liidu arengukava kutsub üles missioonitundlikkusele ja koostöövalmidusele piirkondlike misjoninädalate korraldamisel ja elluviimisel koostöös liidu misjonikeskusega. 2014. aastaks kavandatud misjoninädalate toetuseks on kogudustel võimalus loovaid misjoniprojekte esitada eeloleva aasta jaanuarikuuni.

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017