Piibel – põlvkondade pärand

Noortepiibel

 

Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta läkitus AD 2014

 

Õnnistatud uut Issanda aastat – 2014. Soovin ja palun, et elaksime seda aastat järgides Jumala sõna radikaalsemalt kui kunagi varem, olgu kodus, koguduses, kogukonnas, kogu maailmas. Piibel ütleb: Rohi kuivab ära ja õieke variseb maha, aga Issanda sõna jääb igavesti. See on aga seesama sõna, mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina.” (1Pt 1:24-26)

Jõulupühade eel andis Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit koostöös Eesti Piibliseltsi ja Eesti Koguduste Partneritega välja taskupärase noortepiibli. Milleks? Selleks, et piibliraamat ja selle lugemine saaks koguduste tulevikule kättesaadavamaks. On küsitud, kas selles piibliväljaandes on midagi uutmoodi? Kas ja miks peaks olema? Piibel on ikka seesama, olgu uuemal või vanemal trükipaberil, pimedakirjas, internetis, mobiiltelefonis. Piibel on põlvkondi ühendav pärand. Jumala sõna on seesama - olgu piibliraamat üllitatud ja ulatatud siis noortele, keskealistele või vanematele. Nii on meie vendlust peetud läbi 130 aasta piibliliikumiseks. „Koguduste usu ja tegevuse aluseks on Piibli Vana ja Uue Testamendi kanoonilised raamatud,” kinnitab liidu põhikiri. Piibli järgi tahame osutuda ka koguduslikuks, pühitsuslikuks ja misjoniliikumiseks. Piiblist lähtudes kinnitas vendluse konverents, et „liidu missioon on järgida Jumala kutset elumuutvate koguduste liikumisena, kes kuulutab evangeeliumi Jeesusest Kristusest Püha Vaimu väes.“

Kiirelt muutuv maailm teeb põlvkondade vahelised sidemed hapraks. Arenevas võrgustikumaailmas elavad ja suhtlevad erinevad kogukonnad otsekui eri keeleruumis. Kõik see mõjutab tahes-tahtmatult ka meie koguduste elu. Siiski mida radikaalsemalt me otsustame elada Jumala sõna, mitte inimlike pärimuste järgi, seda rohkem on meil võimalust leida ka ühist keelt ja meelt Jeesuse Vaimus. Piibel toonitab, et Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna“ (Ap 5:29). Pühakirja autoriteet koguduses päästab meid põlvkondade vahelisest võõrandumisest ja aitab väärtustada ühist piibellikku pärandit. Soovin ja palvetan, et algav aasta kujuneks eri põlvkondi sidustava piiblilugemise, -uurimise ja elluviimise aastaks Jeesuse Vaimus!

Meego Remmel