Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris on avatud vastuvõtt

Seminari infoplakat