Kodulehe suunaja

Tänu ja õnnistusoovid Ülo Meriloole 90-ndal sünnipäeval

Eesti EKB Koguduste Liidu ja Oleviste koguduse kauaaegne vaimulik juht vend Ülo Meriloo tähistas 13. veebruaril 90. sünnipäeva. Auväärset juubilari oli õnnitlema tulnud hulk koguduste karjaseid. Pühapäeval, 14. veebruaril Oleviste kirikus toimunud jumalateenistusel andis praegune liidu president Meego Remmel oma eelkäijale üle kõigi liidu vanematekogu liikmete poolt allkirjastatud tänukirja, paludes vennale ja tema jätkuvale teenimistööle rohket õnnistust, tervist, vaimujõudu. Vend Ülo Meriloo on täna vanim liige liidu vanematekogus ja vanim kogudusekarjane kogudusetöös.

Ühispilt Ülo Meriloo 90 juubelipäeval Vennad Ülo Niinemägi, Meego Remmel ja Siim Teekel paluvad juubilarile õnnistust

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017