Kodulehe suunaja

Lõuna-Eesti piirkonna lastepäev Otepääl

LP Otepaa2012-1

Laupäeval, 26. mail toimus Otepää Evangeelses Vabakoguduses Palverändur lastepäev, kuhu oli kogunenud üle 100 lapse erinevatest kogudustest: Tartu Kolgatalt, Tartu Salemist, Elvast, Elva Annikoru tööpunktist, Otepäält, Kohtla-Järvelt, Antslast ja Tõrvast. Lastepäev algas rõõmsa laulusaatel kiites ühise Jumalalaste perena Taevaisa, millele järgnesid rühmatööd, meisterdamised, muusikakoda, atraktsioonid batuudil ja osadus piknikulauas. Kuid lastepäeva lõpuosas oli kõigile varuks tõeline üllatus - Eesti Lastemisjoni poolt korraldatud nukuteatri etendus "Sakkeusest", mis lõppes ühise tänu ja kiituselauluga Jumalale. Täname EEKBK Liidu Noorsootöö Keskuse juhatajat Pille Havakatsi, EEKBK Liidu muusikasekretäri Tähti Lehtsaart, Eesti Lastemisjoni kaastöölisi, abilisi Tartu 3D, Tartu Salemi, Kohila ja Elva kogudustest, kõiki abilisi, vabatahtlike ja kaaspalvetajaid. Kuid eriliselt täname Margo & Lea Merit ja nende peret, kes juba teist aastat on organiseerinud sellise toreda pühapäevakooli aastat kokkuvõtva ürituse. Jumal õnnistagu nende ettevõtmisi ja teenimist Otepää kogukonnas. Rohke laste osavõtt sellest üritusest kinnitab taas, et see võiks saada lausa iga-aastaseks traditsiooniks.

Kallid õed ja vennad! On südamest hea meel, et võime panustada täna laste südamete põllumaale, mis kord kannab vilja Issanda riigis ja kellele panustades me külvame tulevikku, et meie kogukonnad, külad, linnad ja kogu maa võiks olla Jumala õnnistuste paigaks.
Samas on sellised kohtumised parimad uute ideede, lastelaulude, mängude, evangeelse sõnumi, lihtsa osaduse, koguduste pühapäevakooli perede kohtumise paigaks, jätkuvate tänu-ja eestpalvete teemaks.
Samuti oli tore näha Otepää Evangeelse Vabakoguduse Palverändur valminud ruume, kuid samas on veel ees ehitustöid, mis vajavad vahendeid, toetust ja ühiseid kaaspalveid.
Pilte ja Otepää koguduse ehitustöid saab vaadata koguduse kodulehelt: http://www.palverandur.ee/

Tänumeeles lastepäeval osaleja

Peeter Lemats

Lõuna piirkonna vanem

LP Otepaa2012-2  LP Otepaa2012-3

Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017