EEKBL suvefestival "Vägi minus" 8.–10. juulil 2016 Viimsis

 
Reede, 8. juuli 2016 
18:00 Avateenistus „Kelle vägi minus?“
jutlustab pastor Gunnar Kotiesen; muusika Hannes Nõlvak&Co ja Haapsalu-Allika meesansambel;
Viimsi Keskkoolis, Randvere tee 8
18:00 - 20:00

LASTEPROGRAMM: Avashow superkangelastega Superkangelased SF2016 Viimsi web
Viimsi Keskkooli juures

Vihmase ilmaga oleme Haabneeme koolis

21:00 „Noor vägi“ – õhtu noortele
jutlustab pastor Mullery Jean-Pierre, New York - Viimsi Keskkoolis, Randvere tee 8
21:00 Palveõhtu „Osaduse vägi“
juhatab pastor Joosep Tammo - Viimsi Vabakoguduse kirikus, Rohuneeme tee 40
21:00 Kontsertõhtu „Muusika vaikne vägi“
Credo-Allika kammerkoor - Viimsi Püha Jaakobi kirikus, Nurme tee 2
 
Laupäev, 9. juuli 2016 
8:30 - 9:30 Allika kirjastuse ja Teekäija hommikusöök koguduste pastoritele - Viimsi Vabakoguduse kirikus, Rohuneeme tee 40
10:00 - 12:00 Pühendumisteenistus „Palve vägi minus“, Viimsi Keskkoolis, Randvere tee 8
jutlustab pastor Nabil Costa, Liibanon; laulab Effataa koor
10:00 - 12:00

LASTEPROGRAMM: Teadusteater Superkangelased SF2016 Viimsi web
Viimsi Keskkooli juures

Vihmase ilmaga oleme Haabneeme koolis

13:30


Seminarid, Viimsi Keskkoolis, Randvere tee 8

Usu vägi – usk ja teadus (Tarmo Uustalu)
Moslemitest põgenikud ja vaimselt jahe Euroopa (Nabil Costa)
Jumala vägi teenimiseks (Peeter Tamm)
Tõesse juhatav Vägi – kogudusega liitumisest kristlaste uskumusteni (Liina Kilemit ja Einike Pilli)
Muusika jumalik tervendamisvägi (Helena Uleksin)

13.30 - 15:30

LASTEPROGRAMM:Superkangelaste matk mere äärdeSuperkangelased SF2016 Viimsi web
Algus Viimsi Keskkooli juurest

Vihmase ilmaga oleme Haabneeme koolis

15:00 Spordivõistlus "Presidendi pinksiturniir", Viimsi Keskkoolis, Randvere tee 8
Laevasõit merel (Jenny Kruse), reg. ja piletid infolauas
16:00 Andres Jäätma plaadiesitlus Viimsi Vabakoguduses, Rohuneeme tee 40
18:00 Teenistus „Kui vägi on otsas“, Viimsi Keskkoolis, Randvere tee 8
jutlustab pastor Mullery Jean-Pierre;
laulab Beraca baptistikoguduse koor, New York
18:00 - 20:00

LASTEPROGRAMM: Superraamat, Filmiõhtu Viimsi KinosSuperkangelased SF2016 Viimsi web

Koguneme 17.45 kino juures

21:00 Pereõhtu „Koosolemise vägi“
ansambel „Robirohi“, grill
Viimsi Vabaõhumuuseumis, Rohuneeme tee 51
 
Pühapäev, 10. juuli 2016 
8:00 Varahommikune palvus „Värske vägi“ Viimsi vabakoguduses (Rohuneeme tee 40)
kohvi ja saiakestega
10:35 „Intervjuud viie presidendiga“ (Toomas Vardja film), Viimsi Keskkoolis Randvere tee 8
11:00 Läkitusteenistus „Püha Vaimu vägi minus“, Viimsi Keskkoolis Randvere tee 8
jutlustab president Erki Tamm; koor ja orkester Kersti Kuuse juhtimisel

11.00 - 13:00

LASTEPROGRAMM: Superkangelaste lõpupiduSuperkangelased SF2016 Viimsi web

Viimsi Keskkooli juures

Vihmase ilmaga oleme Haabneeme koolis

Suvefestivali toitlustamine eelregistreerinutele. Toidutalongid väljastatakse infolauas. Lõunasöögid Viimsi Keskkooli sööklas, laupäeval kell 12.00 - 13.00 ja pühapäeval 13.00 kuni 14.00

Meeste palve- ja osadusõhtu Loksal

Reedel, 27. mail, lõppes iga-aastane meeste palve- ja osadusõhtu eespalve ning ülistusega Pärispea poolsaarel, mis on Mandri-Eesti kõige põhjapoolseim punkt. 50 meest-venda oli kokku tulnud isegi Valgast saadik. Loksa kogudus ja pastor Avo Valk võttis külalised vastu ülirikkaliku söögiga palvela õuel, misjärel jagati Sõna, lauldi ja mälestati Issanda surma meestest täistuubitud palvelaruumis.

Palve- ja osadusõhtu Loksa palvelas. Foto: Erki Tamm Palveõhtul mere ääres. Foto: Erki Tamm

Alates lõunast pidasid Loksal nõu EKB Liidu kaplanid, kes valisid oma vanemaks Urmas Roosimaa, kes on teeninud kaitseväes juba kuusteist aastat.

Kaplanid nõu pidamas.

Naiste kevadpäev Viljandis

Viljandi Baptistikoguduse kirikus 21. mail toimunud naiste kevadpäeval "Eluveeallikas" andis Talvi Helde naistöö juhtimise üle Helina Diana Helmdorfile.

Viljandi abilinnapea Janika Kivistik
Viljandi abilinnapea Janika Kivistik


Naiste kevadpäev ViljandisVaade saali

Valga Betaania koguduses seati pastori ametisse Otto Aavistu

Nelipühal, 15. mail, seati ametisse Valga Betaania koguduse uue pastorina Otto Aavistu (46). Jumalateenistusel kõneles EKB Liidu lõuna piirkonna vanem Leho Paldre, pikaaegne Valga Betaania koguduse pastor Üllas Linder ning president Erki Tamm.

Otto Aavistule ulatab lilled Eesti EKB Liidu predisent Erki Tamm

Rohkem pilte sellest päevast saab vaadata Tõnu Toomla galeriist.

Nelipühapäeva läkitus 2016

Jeesus käskis kuulutada kõikjal. Vaade Göteborgile: sealgi vajatakse evangeeliumi kuulutajaid.Enne taevasseminemist ütles Jeesus oma jüngritele: „Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.“ Ap 1:8

Püüame tõlkida kirjeldatud olukorda. Jeesuse jüngrid on ärevuses. Neile on kohale jõudnud, et Jeesust pole enam kaua nendega. Rõõmu temaga koosolemisest, peale šokeerivat surma, oli jätkunud pisut rohkemaks kui üheks kuuks. Peaasjalikult külakestest pärit jüngrid vaevalt et mõistsid Jeesuse maailmamisjoni nägemust. Nagu mina väikse poisina, kuuldes jutlustajaid, kes kutsusid üles minema maailma evangeeliumi kuulutama. Mustmiljon praktilist  küsimust tekkis: „Kuhu? Kelle juurde? Millest ma jutuajamist alustan?“ Jätkuvalt on paljud usklikud ebakindlad, ootamas jüngrite kombel vastuseid lahkuvat Jeesuselt (Ap 1:10).

Huvitav, aga peale Nelipüha neid küsimusi jüngritel enam pole. Vastupidi. Küsimused olid inimestel väljaspool kogudust. Nad näevad jüngrite keskel toimumas asju, millest nad aru ei saa, aga see tõmbas ligi (Ap 2:43, 47). Jüngrid peavad hakkama Jumala tegutsemist enda seas selgitama ja tõlgitsema. Nad on oodanud ja palvetanud, et see, millest Jeesus rääkis – vägi Pühalt Vaimult – tuleks. Arvatavasti teadmata, mida see kaasa toob. Ja vaadake, kuidas Püha Vaim avab Peetruse mõistma Jumala suurt plaani Vana Testamendi prohveteeringute (Ap 2:16) kaudu! Need on Vaimu õpetatud sõnad (1Kr 2:13). See ongi Püha Vaimu töö (Jh 16:13), sest ükski ei tea „Jumala mõtteid peale Jumala Vaimu. Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid Vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib.“ (1Kr 2: 11-12)

Tänane küsimus pole selles, kuidas me Püha Vaimu saaksime. Küsimus on selles, kas Püha Vaim saab meid kaasa tõmmata Jumala plaanidesse. Alles siis jagab ta meiega oma varustust ning üleloomulikku väge. Jeesuse poolt jüngritele jäetud missioon pole meie jaoks grammigi lihtsamaks muutunud. Täna moodustame EKB Koguduste jüngerkonnaga 0,48% eesti rahvastikust.

Ainult Püha Vaimu väega varustatud eesti kristlasnoored suudavad aidata oma koolikaaslasi nende otsingutes leida elavat Jumalat. Üksnes Püha Vaimu väega täidetud mehed ja naised on võimelised oma naabrite ja töökaaslaste ellu lahendusi paluma, mis panevad neid imetlema meie Jumalat. Jeesust saab Issandana tunnistada üksnes Püha Vaimu väes (1Kr 12:3).

Erki Tamm
EKB Koguduste Liidu president

Vanematekogu uus koosseis valis juhid

Aastakonverentsi poolt 23. aprillil valitud EKB Koguduste Liidu vanematekogu esimesel koosolekul valiti vanematekogu esimeheks Pärnu Immaanueli Baptistikoguduse pastor Joosep Tammo ning aseesimeheks Tallinna Oleviste koguduse juhatuse liige Tarmo Lige.

Liidu uue presidendi, Erki Tamme, poolt esitatud juhatus kinnitati koosseisus: Erki Tamm ja Gunnar Kotiesen (vastavalt põhikirjale kuuluvad juhatuse koosseisu) ning Meelis Kibuspuu ja Einike Pilli.

Vanematekogu avaldas tänu naistöö üle andnud Talvi Heldele ning tema meeskonnale õnnistusrikka teenimise eest ning kinnitas uueks naistöö juhiks Helina-Diana Helmdorfi Keila Baptistikogudusest.

Vanematekogu ja juhatuse liikmed seminari õuel.

Alamkategooriaid

  • Keskuse uudised
  • Koguduste uudised
  • Naistetöö
    • Naistetöö üksikud artiklid
  • Sündmused
Päeva kirjakoht: 2Sm 6:1-11
Nädala moto: Jumala auhiilgus

kutse kool KEILA 20 1200x848