Kodulehe suunaja

Dr Peter Penner Tartus

090120125650090120125651

Eesti EKB Koguduste Liidu, Kõrgema Usuteadusliku Seminari ja TCM International Institute koostöölepingu raames tuli 2012. aasta algul külalislektorina Eestisse TCMII asepresident ja õppeprorektor doktor Peter Penner.

Loe edasi: Dr Peter Penner Tartus

Rapla kogudus tunnistab uutloova Jumala tegutsemist

080120125641

Uuele aastale uue pastori otsingutega usujulgelt vastuminev Rapla Vabakogudus tunnistab uutloova Jumala tegutsemist.

Loe edasi: Rapla kogudus tunnistab uutloova Jumala tegutsemist

3D kogudus visandab laienemist Tallinna

231220115584

Liidu noorim kogudus, 3D kogudus Tartus tegi uue aasta esimesel päeval ametliku otsuse alustada eeltööd kogudusliku osakonna rajamiseks Tallinna 2014. aastal.

Loe edasi: 3D kogudus visandab laienemist Tallinna

Lõuna-Eesti kogudused lõpetasid aasta ühise ristimisteenistusega Tartus

 DSC0005_1

30. detsembril leidis Tartu Salemi kirikus aset järjekordne Lõuna-Eesti koguduste ühine ristimisteenistus. Tartu, Elva ja Viljandi koguduste pastorid ristisid kokku 8 õde-venda.

Loe edasi: Lõuna-Eesti kogudused lõpetasid aasta ühise ristimisteenistusega Tartus

Minski seminari õppeprorektor Eestis

271220115616

26.-30. detsembril külastas Eestit koos pere ja vennaperega Valgevene EKB Liidu Minski Usuteadusliku Seminari õppeprorektor Jakov Timofejev (pildil paremalt esimene).

Loe edasi: Minski seminari õppeprorektor Eestis

Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta läkitus AD 2012

Uueksloomine

 

Jumal teeb uut!

 

Jumala armastatud rahvas, soovin teile südamest õnnistatud uut aastat!

 

Algaval aastal saab meie ajaarvamise järgi Jeesuse sünnist juba 2012 aastaringi. Vahepeal on paljugi muutunud. Ajaloolisi muudatusi on toonud nii Jeesuse järgijad kui neile vastandujad. Tänasest edasi areneb elu paljuski selle järgi, kummast liikumisest on kantud meie endi inimeseksolemine, suhted, sõnad ja teod.

 

Jumal sekkub meie ellu meie endi palvel. Nii kutsun uut aastat alustama ühises palves! Meie isiklikud ja kogukondlikud suhted avaldavad vahetut mõju Jumala- ja ligimesearmastuse kogemisele ning jagamisele. Seepärast kutsun kõiki uuel aastal rohkem armastust jagama! Meie usk ja elu on niivõrd lootusrikas, kuivõrd tunnistame usus Jeesust elu Issandana. Aastavahetusel alanud rahvaloendus annab kordumatu võimaluse oma usku avalikult tunnistada. Selle järgi hindab ühiskond meie usukogukonna suurust ja kaalukust. Elumuutvaks usuliikumiseks kujuneme siiski vaid juhul, kui me oma usutunnistuse järgi ka elame, kõigiti Jeesust järgime ning tema nimel kaasinimestele evangeelset rõõmusõnumit välja elame.

 

Üle kõige ja kõigi muudab inimelu ja maailma siiski Jumala tegutsemine, mitte meie. Nagu 130 aastat tagasi Eestis alanud priikoguduslik liikumine, võime ka meie tänapäeval tunnistada, et inimlik loomus klammerdub ikka ja jälle omaenda usuliste, eluliste ja usueluliste heaksarvamiste külge. Jumala sõna ütleb siiski: „Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka?“ (Jesaja 43:19). Üle aegade uus ja kõige märgatavam Jumala tegu sündis tema Poja kujul. Jeesus ei teinud vana tühjaks ega klammerdunud ka selle külge. Ta kutsus ellu vanale pärandile uutloova usurahva liikumise. Jumal ei rahuldu siiski möödunuga. Ajaloo jätkumine 2012 aastat pärast Jeesuse sündi kinnitab, et Jumal tahab veel meiegi eluajal uut luua – kuni viimaks saab teoks tema ettekuulutus: „Vaata, ma teen kõik uueks!“ (Ilm 21:5)

 

Kehastame siis oma eluga uuelgi aastal täit usku ja palvet jumalikku uuendusliikumisse Jeesuse Vaimus: „Tegutse, Jumal, toimi ka meis ja meie kaudu, loo uut, mida nimelt Sina tahad ellu viia! Aamen.“

 

Meego Remmel


Uusaastatervitus2012.pdf

Alamkategooriaid

  • Keskuse uudised
  • Koguduste uudised
  • Naistetöö
    • Naistetöö üksikud artiklid
  • Sündmused
Päeva kirjakoht: Js 60:1-11
Nädala moto: Rahvaste Päästja

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017