Kodulehe suunaja

Tallinna piirkonna vaimulikud töötegijad kohtusid liidu muusikasekretäriga

9. märtsil toimus Kalju koguduse Tetermanni majas Tallinna piirkonna vaimulike töötegijate kohtumine liidu muusikaseretäri Tähti Lehtsaarega. Nagu varem teisteski piirkondades, nii oli ka pealinnas kõne all kogudustes kasutatav lauluvara ning muud koguduste muusikategevusega seotud küsimused. Kokkusaamise teises osas andis liidu peasekretär Erki Tamm ülevaate aktuaalsetest teemadest liidu ühistöös. Koos paluti õnnistust liidu muusikasekretäri teenimisele. Samuti palvetati Eesti maa ja rahva pärast ning eeloleva liidu aastakonverentsi kordamineku pärast.

Lõuna-Eesti piirkonnas toetatakse üksteist palves ja koostöös

5. märtsil Tartus kohtunud Lõuna-Eesti koguduste pastorid palvetasid ühiselt oma kodumaa ja rahva ning piirkonna koguduste, vaimulike töötegijate ja nende vahelise koostöö eest. Üheskoos tõdeti vajadust korraldada 2011. aastal ühiseid laste- ja noorteüritusi ning panustada koos Setumaal kavandatavatesse misjonipäevadesse.

Tartu Kristliku Risttee Koguduse kontoris toimunud kohtumisel andis võõrustanud koguduse vanematekogu liige Kuldar Jürma ülevaate 5 aasta jooksul kiiresti arenenud koguduse elust, tööst ja tulevikuplaanidest.

Piirkonna nõupidamisel osales ka möödunud novembrikuus liidu vanematekogu poolt moodustatud misjoninõukogu sekretär Matt Edminster, kes kutsus koos Selise koguduse pastori Koit Kasega Lõuna-Eesti kogudusi kaastööle Setumaa misjonipäevade õnnestumiseks juulikuus.

Liidu president Meego Remmel, piirkonna vanem Enn Palmik ja KUS rektor Margus Kask tõdesid, et koguduste vaheline piirkondlik koostöö võib positiivselt mõjuda nii suurematele linnakogudustele kui ka väiksematele kogudustele maapiirkondades. Otepää koguduse pastor Margo Meri kutsus üles teavitama koguduste liikmeid, et 600 inimese 100-eurone annetus aitaks veel tänavu lõpetada talvepealinna uue kiriku ehituse.

600 annetajat viiksid Otepää kirikuehituse lõpule ja Viljandi koguduse uude kirikusse

Kui 600 inimest annetaksid igaüks 100 eurot Otepää kirikuehituseks ja 200 eurot Viljandi kirikuehituseks, oleks sügiseks Otepää kirik valmis ja Viljandi kogudus alustaks jumalateenistustega uues kirikus. Eesti EKB Koguduste Liidu juhatus otsustas 1. märtsil avaldada toetust Otepää ja Viljandi koguduste ühisele algatusele üleskutseks saada kokku 600 üksikannetajat, kes oleksid valmis panustama 100 eurot ühe ja 200 eurot teise pühakoja ülesehituseks.

Otepää kirikusaal sai sisse pühitsetud juba 2005. aastal, ent kirikuehituse lõpuleviimiseks oleks pastor Margo Meri sõnul vaja veel viimast tõsist pingutust. Aastaid ehitustöödele pühendunud koguduse karjane tõdeb, et algatatud annetustekogumisega kaasatulek toob kindlasti Jumalale au ning võib olla tunnistuseks Otepääl Jumala riigi ja vendluse jätkusuutlikkusest.

27. veebruaril Viljandis eesti baptismi aastapäeva jumalateenistusel jutlustanud liidu president Meego Remmel kutsus kõiki ühisele palvele Eesti maa ja rahva tuleviku pärast, samuti vendluse tuleviku ja Viljandi uue kiriku valmimise pärast. Pastor Aame Remmel avaldas tänu kümnele kogudusele, kelle annetuste toel sai uue kirikuhoone keldrisaal mullu sooja sisse. Kui aga leiduks piisavalt ohvrimeelseid inimesi, võiks tänavu sealsamas alustada ka jumalateenistuste pidamist.

Laulutalgutele saabus 60 laulu ja 30 luuletust

Eesti EKB Koguduste Liidu juhatuse otsusega liidu muusikasekretäri poolt 2010. aasta lõpul väljakuulutatud uute ühislaulude talgutele saadeti kokku 60 laulu ja 30 potentsiaalse laulutekstina loodud luuletust. 1. märtsil Tartus korralise koosoleku pidanud liidu juhatus kohtus muusikasekretär Tähti Lehtsaarega, kes andis ülevaate laulutalgutele saadetud laulude ja tekstide autoritest, temaatikast, üldiseloomustusest. Üheskoos tõdeti, et nõnda arvukalt eesti autorite uudisloomingut kokku koguda suutnud laulutalgud õnnestusid hästi ning sarnast ettevõtmist võiks veidi teisenenud ootustega korrata ka järgmisel aastal. Samas otsustati moodustada laulutalgute 12-liikmeline nõukoda, kes võiks aidata nõnda kokku kogutavale lauluvarale anda omapoolse eksperthinnangu nii teoloogilisest ja pastoraal-eetilisest kui ka hümnoloogilisest ja poeetilisest vaatenurgast lähtuvalt. Muusikasekretär tutvustab nõukoja teoloogidest, pastoritest ja kirikumuusikutest liikmetele talgutega kogunenud lauluvara veel enne liidu aastakonverentsi märtsikuus. Konverentsile kogunevatele koguduste esindajatele loodetakse tutvustada vähemalt paari uuemat ühislaulu. Suvefestivaliks juulikuus loodetakse laulud muuta koguduste muusikajuhtidele kättesaadavaks juba selleks spetsiaalselt loodavas veebikeskkonnas.

Teise Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt leidis aset Oleviste kirikus

Teise Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtt leidis juba teist aastat aset Oleviste kirikus. 24. veebruaril kutsuti Tallinna suurimasse pühakotta kontsertpalvusele inimesed, kellel endal pidulaua katmine praktiliselt võimatu. Tänavust vastuvõtulauda aitas katta ka Vabariigi President, rääkimata Oleviste koguduse vabatahtlikest ja kaasabilistest.

24. veebruaril Oleviste kirikus toimunu kohta loe lähemalt siit,

vaata samuti siit

ja siitki.

Koguduste liidu ja suurürituste juhid kohtusid ühistöö võimaldajatega

Eesti EKB Koguduste Liidu ja selle iga-aastaste suurürituste tegevjuhid kohtusid 22. veebruaril ühistöö võimaldajatega. Sõbra Käe ruumides ja võõrustamisel eesti baptismi ja Eesti Vabariigi sünniaastapäeva eel aset leidnud õhtusel koosviibimisel avaldas president Meego Remmel kokkutulnutele tänu ja tunnustust teenimisvalmiduse eest koguduste liidu ühistöös prioriteetsete projektide elluviimisel. Üheskoos paarikümne ettevõtjaga vahetati mõtteid liidu tuleviku arengunägemuse üle. Peasekretär Erki Tamm tutvustas ühistööga kaasnevaid majanduslikke väljakutseid ning andis ülevaate 8.-10. juulil Mustvees toimuva liidu suvefestivali "Jumal päästab" ettevalmistustöödest.

29. aprillist 1. maini Pärnus toimuvate noorte Piiblipäevade "Restarter" evangeelselt orienteeritud programmi tutvustas projektijuht Risto Tamm. 15. oktoobriks Tallinnasse planeeritud koguduste pühapäevakoolide iga-aastase lastepäeva korraldamisest kõneles Liidu Noorsootöö Keskuse juht Pille Havakats. Ettevõtjad leidsid, et esitletud projektid väärivad edasiarendamist ja toetamist kujunemaks õnnistuseks nii kümnetele kogudustele kui ka sadadele lastele, noortele ja täisealistele Eestimaal.

Alamkategooriaid

  • Keskuse uudised
  • Koguduste uudised
  • Naistetöö
    • Naistetöö üksikud artiklid
  • Sündmused
Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017