Kodulehe suunaja

Laagri koguduses on igaüks teretulnud osalema ja vastavalt andidele kaasa teenima

Laagri Kristlikus Koguduses, mis asutati sügisel ja täna tegutseb keset Laagrit asuvas kultuurikeskuses, on igaüks teretulnud osalema ja vastavalt vaimuandidele kaasa teenima. Aprillikuu teisel pühapäeval, kui liidu president Meego Remmel kolm nädalat varem liiduga ühinenud kogudust külastas, võtsid sõna, teenisid muusikas, lastetöös, elektroonika, ruumide või kirikukohvi ettevalmistamisel kaasa pea kõik koguduseliikmed.

Pastor Tõnis Roosimaa nägemuses peab kogudus olema kõigile avatud perekondlik osadusring, kus väärtustatakse iga inimest Jumala palge ees. Kümnekonna pühaäevakoolilapse jaoks valmistavad õpetajad igal nädalal ette lastesõbralikes ruumides toimuvad pühapäevakoolitunnid, samuti huvipakkuva lasteosa koosolekusaalis jumalateenistuse alguses. Ühislaulu juhtivat ülistusansamblit toetab heli- ja videomeeskond, kes samas salvestab ja riputab ka jutluste lindistused koguduse veebilehele kuulamiseks.

Lisaks liidu presidendi jutlusele tõi jumalateenistusele külakosti ka oma kristliku usuelu kogemusest ja Jumala kingitud loomingust tunnistanud laulja Henri Laks. Juunikuus plaanib Laagri kogudus püstitada Laagri keskuses suurema telgi ning korraldada huvipakkuvate sportlike ja kristklike ettevõtmistega lastesündmuse.

Mustvee koguduses orineeriti diakoniss

10. aprillil ordineeriti Mustvee Betaania Koguduse diakonissiks kauaaegne koguduse juhtivtöötegija Reet Pappe. Ordineerimistalituse viisid läbi Mustve Betaania Koguduse pastor Paul Gill ning Virumaa piirkonna koguduste esindaja liidu vanematekogus, Rakvere Karmeli Koguduse pastor Gunnar Kotiesen. Mustvee uue kirikuhoone ehituse aegu koguduse juhatuse esinaisena suurt tööd teinud diakoniss Reet Pappe lööb aktiivselt kaasa koguduse muusikatöös ning on koos perekonna ja koguduse töötegijatega pühendunud ka juulikuus Mustvees toimuva liidu suvefestivali ettevalmistamisele.

Liidu juhatus tegi visiidi Ida-Virumaa kogudustesse

7. aprillil tegi Eesti EKB Koguduste Liidu juhatus visiidi Ida-Virumaa kogudustesse Kiviõlis ja Kohtla-Järvel. Hommikul külastati Kiviõli Vene EKB Kogudust, kohtudes viimast varem pastorina teeninud Vitali Tenini kui ka samas paigas evangeelses perspektiivis uue koguduse töötegijana elama ja teenima asunud Iurii Šideriga.

Kui vanema venna ja vendluse vene regiooni esindajatega pandi põlved maha Kiviõlis omal ajal rajatud ja remonditud palvemajas, siis noorele vennale, kes tulnud Eestimaale Moldovast, paluti õnnistust tema ja ta lapseootel abikaasa Albina Kiviõli kodus ümber teelaua kogunenud vene ja eesti vendade ühispalves.

Edasi suundus liidu juhatus kokkusaamisele Kiviõli Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduse pastori Allan Lilleoruga, kes võõrustas kaasvendi nii lõunasöögi kui ekskursiooniga omaaegsest kinomajast pühakojaks renoveeritavas kogudusehoones.

Aktiivsete misjonikontaktidega ning paralleelselt eesti ja vene keeles toimiv vabakogudus teeb evangeeliumi levikule pühendunud pastori eeskujul koostööd nii EKB kui teiste kogudustega Virumaal. Liidu juhatuse liikmetega, kes samas ka mõnetunnise töökoosoleku pidasid, räägiti evangeelse töö ning koguduste kasvu ja arenemisega seotud küsimustest Ida-Virumaal, kus on paslik nimelt kakskeelne töö.

Õhtul suundusid liidu juhid veel Kohtla-Järvele kohtumaks sealse Saaroni koguduse juhatusega. Toimus pikk ja sisukas mõttevahetus evangeelse ning kogudusliku töö võimalustest ja arengupersektiividest Kohtla-Järvel. Eestikeelse Saaroni koguduse juhatuse liikmed andsid liidu juhatuse liikmetele ülevaate mullu kasvanud koguduse ning koos venekeelse Kolgata kogudusega jagatud pühakoja renoveerimise töödest.

Talviti väikses saalis jumalateenistusi pidava Saaroni koguduse juhid esitasid liidu juhtkonnale ja vendluse meestele omalt poolt ametliku kutse korraldamaks 2012. aasta meeste palveõhtu Kohtla-Järvel.

Vaimulike töötegijate kevadpäevadel keskenduti pastorite naistele ja eestpalvele

8.-9. aprillil Nuutsakul toimunud Eesti EKB Koguduste Liidu kevadised vaimulike töötegijate päevad tõid Viljandimaale hulga pastoreid ja nende abikaasasid. Liidu õppe-, puhke- ja palvekeskuses suure sula aegu toimunud kokkusaamisel sai imetleda nii kevadvetest tulvil looduse Loojat kui ka vaimulikult elavat vett pulbitseva koguduse Issanda väge.

Temaatiliselt jagunes kahepäevane osadusaeg kaheks osaks: avaõhtul pöörati eritähelepanu pastorite naistele, teisel päeval aga koguduslikule eestpalvetööle. Esimest teemat aitas avada Kehra kogudusekarjase abikaasa Tiiu Palm.

Õe eluloolise õpetuskõne järel kutsus Viimsi koguduse abipastori naine Lea Edminster avatud mõtteringi teisigi pastorite abikaasasid. Üheskoos räägiti lahti nii ettekandes kui kuulajates tõstatunud küsimusi.

Leilirohke saunaõhtu, rahuliku ööpuhkuse ja maitsva hommikueine järel alustati uut päeva ühise tänulaulu ja palvega. Siis tutvustasid Anton ja Merle Tuul rahvusvahelise evangeelse eestpalveteenistuse "Healing Rooms" maaletoojana Eestis kavandatavate "palvekliinikute" töö algatamise põhimõtteid ja eelolevat ettevalmistust.

Kirikuvõõrastele inimestele kaasaja tervendusfilosoofiate ja -praktikate keskel suunatud kristlikes eestpalvekeskustes plaanitakse meeskondlikku koostööd erinevate koguduste ja kirikute vahel teenimaks inimesi seesmise ja välise tervenemise nimel pühendunud ühispalves.

Sisulist arutelu esilekutsunud ettekande järel jaguneti tunniks ajaks moodustatud palvegruppidesse, kus üksteist julgustati ja eestpalves teeniti. Mitmed kogesid elumuutva, uskuvärskendava ja tööleläkitava Jumala Vaimu puudutust. Lõppeks võeti veel tänumeeles kehakinnitust ning tänati õnnistusega läbi kahe päeva maitsva roa eest hoolitsenud Birjo ja Silver Urbast. Järgmised vaimulike töötegijate kokkusaamised on kavas 10.-12. novembril Tallinnas, aga ka juba 19.-20. augustil Nuutsakul toimuvas pastoriperede laagris.

Saksa baptistikoguduste liidu president väisas Eestit

Saksa Baptistiliidu president Hartmut Riemenschneider tegi koos abikaasa Eleonorega eraviisilise visiidi Eestimaale. 6. aprillil väisasid külalised Eesti EKB Koguduste Liidu kantseleid Tallinnas. Kuna proua Eleonore on enne Saksamaale asumist elanud kaheksa aastat Eestis, külastati tema perekonna kunagist kodupaika Ida-Virumaal. Lõunasöögil Eesti vendluse peasekretäri Erki Tammega vesteldi Saksa ja Eesti liitude vaheliste koostöösuhete üle, kus täna on olulisel kohal sotsiaaltöö. Kuna Saksa vendluse president külastas Eestimaad esimest korda, siis räägiti palju ka vaimuliku elu arengutest Eestis viimaste aastakümnete jooksul. Huvipakkuvaks teemaks osutus ka Saksa baptistide algatatud väikeste koguduste uue alguse programm.

Eesti Rootsi Sillaehitus tõi Eestisse neli noort meest

Sillaehitus - Brobygget on EKBK Liidu ja Rootsi Misjonikiriku vaheline koostööprojekt süveneb

Liidu Noorsootöö Keskusel on tihedamad suhted Eksjö Misjonikirikuga Rootsis. Koostöö on jõudnud nii kaugele, et kevadisel koolivaheajal külastas 20.-25. märtsil neli Eksjö noormeest Eestit. Reisi eesmärk oli tutvuda koguduse noortega ja midagi koos teha ning panna oma käsi külge ka sotsiaalsfääris.

  Põhiliselt olid nad koos liiduga äsja liitunud Laagri koguduse noortega. Nende siin olemise ajal võõrustas neid Laagri koguduse noortejuht Helina Voogne.

  Noored saabusid pühapäeval kohe Laagri koguduse jumalateenistusele, kus andsid oma tervitused ning laulsid. Õhtul tutvuti Gruusia misjoniga oikumeenilises Misjonikohvikus. Ning peale seda jätkus veel jõudu vaadata filmi "Laulev revolutsioon".

Noored olid tulnud teenima mitte niisama aega veetma. Esmaspäeval koos linna ekskursiooniga toimus palverännak ja Eesti Noortemissiooni noorte liikmete juhatusel tutvuti ka linnatänaval inimestega, et neile rääkida Jumalast. Samal õhtul korraldati Laagri noortele ja nende sõpradele filmi- ja mängudeõhtu. Teisipäeval kiikasid rootslased sisse Kesklinna noortekeskusesse ja veetsid seal kohal olnud noortega toredalt aega.  Ja hiljem toimus üks tore lauamängude õhtu, mis spontaanselt läks üle ülistusõhtuks.

Koos Eesti noortega läksid nad veel tänavatele, et kohtuda inimestega ja nendele Jumalast rääkida. Oli mitmeid huvitavaid vestlusi, ka ühe kristlasega, kes sai väga julgustatud sellest, et noored on niiviisi väljas julgelt Jumalast rääkimas.

Õhtuks ja ööks oli aga plaanitud väike ellujäämisretk metsa koos Laagri koguduse pastori, noorte ja noortejuhtidega. Peale väikest külastust Nõmme Baptistikoguduse kasutatud riiete poodi, kust hangiti endale soojad riided öösel väljas magamiseks, võis seiklus alata. Noored ehitasid metsa iglu, tegid lõket, grillisid ja rääkisid tähtsatest asjadest. Rootslaste jaoks oli aga iglus liiga palav ja nad magasid lageda taeva all :)

Oma reisi viimasel päeval käisid nad koos Eesti noortega Sõbra Käe supiköögis, kus nad olid abiks supijagajatele ning oli väike mini-kontsert supiköögi külastajatele. Sõbralt Sõbrale kauplust külastati ka, et näha, kuidas seal töö käib, sest suures osas nende kaupluste töö ongi võimalik tänu Rootsi Misjonikirikule. 

Õhtul põigati sisse veel Oleviste noorte Saue kodugruppi, et koos palvetada ja Jumalat tänada.  Laagri koguduse noortejuht Helina Voogne ütles: "Võib öelda, et tore oli näha selliseid rõõmsaid ja hakkajaid Rootsi noori ja kõik kes me nendega kokku puutusime saime väga julgustatud."

Alamkategooriaid

  • Keskuse uudised
  • Koguduste uudised
  • Naistetöö
    • Naistetöö üksikud artiklid
  • Sündmused
Päeva kirjakoht:
Nädala moto:

Läänemaa Kutse Kool 2017/2018

KUS vastuvõtt 2017