KidsGames 2014

Kuressaares "Julgen proovida, usaldada, valida, koos teha!"

KidsGamesi pilte näeb siit

KG2014

KG2014meeskond

Õnnistatud 2014. Issanda aasta nelipühi, kallid kogudused üle Eestimaa!

 

holy spirit fire 1014x1024

Õnnistatud 2014. Issanda aasta nelipühi, kallid kogudused üle Eestimaa!

„Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos,“ jutustab Piibel, „ ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud ... ja nad kõik täideti Püha Vaimuga.” (Ap 2:1-4) Millal kogesid Sina või inimesed teie koguduse keskel viimati Jeesuse Vaimu elumuutvat liikumist? Vaimueluta inimesed saavad olla kristlased vaid nime poolest (Rm 8:9). Kreekapärane sõna 'kristlane' tähendab salvitud Kristuse Vaimu võidmisega inimelu. Palugem, et koguduse Issand annaks meie kristlaseksolemisele Vaimuga võitud elu sisu!

Vaimueluga inimesed panevad küsima nii nelipühapäeval kui tänapäeval: „Mida me peame tegema?“ (Ap 2:37) Jeesuse Vaimus elumuutva usuliikumisena on meie eesõiguseks kaasaegsetele edasi anda nelipühasõnum: „Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese juurde kutsub.”(Ap 2:38-39)

Nelipühade nädalavahetusel ütlevad selle sõnumi noorsoo kultuurikeeles pealinlaste keskel edasi noorte piiblipäevadele kogunenud. Nelipühapäeval kell 14.15 võib ETV peakanalil meie koguduste liidu noorte piiblipäevadel kuulutatud evangeeliumist osa saada kogu maa ja rahvas. Nelipühade järgsel laupäeval ühineme aga kogu maailma kristlaskonnaga, et inimkond võiks kristlaste lähikonnas ainsast lootusest osa saada. Selleks on valmistatud meile igaühele edasikinkimiseks eesti (ja vajadusel ka vene) keeles kümmekond kaunite piltide ja südamlikult sooja tekstiga raamatukest. Kuidas neid rõõmusõnumina inimestele jagada, eriti 14. juunil mäletataval leinapäeval? Kutsun üles tegema sel päeval kellelegi vähemalt ühe heateo! Meie rahvale ja paljudele teistele sel päeval ajaloos tehtud kuri tuleb ära võita heaga. Jeesuse Vaimus võime minna ja teha kellelegi lihtsalt head, mitte kurja. Ja kui siis küsitakse, miks te seda teete, vastame, et tunneme Head suure algustähega. Jeesus ütleb, et Jumal on Hea kõige personaalsemas tähenduses. Oleme seda kogenud ja tahame seda jagada. Antud raamatuke võib aidata inimestel häid ja lootusrikkamaid mõtteid edasi mõelda, soovi korral meiega edasist kontakti otsida. Nii muudame 14. juuni kurvavõitu leinapäevast rõõmutoova hea teo ja hea sõna päevaks.

Täna on aeg teha palveid ja annetusi aga selleks, et Issand võiks läbi nelipühade Vaimus rajatud koguduse teha kõike, mida ta tahab, jagamaks maailma parimat sõnumit üle Eesti ja selle piiride!

Meego Remmel, misjoninõukogu esimees
Matthew Edminster, misjoninõukogu aseesimees

NelipuhadeMisjonilakitus2014.pdf 

 

Lõpetas Piiblikooli esimene lend

Maikuu viimastel päevadel (30-31 mai 2014) leidis aset Eesti EKB Koguduste Liidu Piiblikooli õppeaasta viimane sessioon. Toimus lõpujumalateenistus, kus Piiblikooli läbimise tunnistused sai kolmkümmend viis õppurit.

piiblikooli lopetajad 2014 05 30

Loe edasi: Lõpetas Piiblikooli esimene lend

Ühinenud Piibliseltside palvepäev Eestis

 „Teie ise olete meie kiri, kirjutatud meie südamesse, igale inimesele mõistetav ja loetav. On ilmne, et teie olete Kristuse kiri, meie teenimistöö läbi valminud kiri,mis ei ole kirjutatud tindiga, vaid elava Jumala Vaimuga, ka mitte kivilaudadele, vaid lihastele südamelaudadele." (2Kr 3:2-3)

Piibel – põlvkondade pärand

Läkitus

Armsad kaaskristlased!

Tervitame teid Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatuseja kaastööliste nimel Ühinenud Piibliseltside palvepäevapuhul! Rahvuslike piibliseltside poolt 1946. aastal loodudÜHINENUD PIIBLISELTSIDE tegevusse on haaratud ligi150 rahvuslikku piibliseltsi. Möödunud aastal levitasidpiibliseltsid ligi 400 miljonit Piiblit, Uut Testamenti, evangeeliumi ja muud piibliosa. Pühakirja tervikuna saab lugeda ligi 500 keeles ja Piibli osi enam kui 2000 keeles. Piibliseltsidel on käsil enam kui 400 piiblitõlkeprojekti.

Oleme koos kristlastega üle maailma Jumalale tänulikud Tema Sõna eest ja palvetame, et Pühakiri võiks jõuda iga rahva, iga inimeseni. Täna on meil põhjust Jumalat tänada koos udmurtidega – aastakümnete pikkuse piiblitõlketöö tulemusena ilmus möödunud aastal udmurdikeelne Piibel.

Eestlaste jaoks on käesolev aasta PIIBLI aasta – esimese eestikeelse Piibli ilmumisest möödub 275 aastat. 1739. aastal välja antud Piibel pani aluse eesti kirjakeelele jamaarahva kooliharidusele. Piibli eesti keelde tõlkimise lugu on maarahva eestlaseks saamise lugu, kuid veel olulisem on see,et Pühakirja lugemise kaudu omandas maarahvas kristlikud väärtushinnangud ja elava usuelu.

Emakeelne pühakiri on meile edasi antud varasemate põlvkondade pärand. Eesti Piibliselts on koostöös Ühinenud Piibliseltsidega tegelnud aktiivselt Jumala Sõna tõlkimise, trükkimise ja levitamisega.

Head piibliseltsi toetajad, esimene emakeelne Piibel sai ilmuda tänu paljude kristlaste abile. Täna saate teiegi kaasa aidata Piibli tõlkimisele ja levitamisele! Jätkuvalt vajab toetust ka projekt Hõimurahvaste Aeg. Siinkohal suur aitäh paljude toetuste eest möödunud aastal! Piiblitööd toetades on emakeelse Pühakirja lugejaid järgmisel aastal veelgi rohkem!

Jagagem siis eelmiste põlvkondade pärandit oma kaasaegsetega, nii et Pühakirjal oleks osa iga inimese elus!

Palve
Issand, meie Jumal, me täname Sind sinu Püha Sõna eest.
Issand, meie Jumal, anna meile uut indu Pühakirja uurimiseks.
Issand, meie Jumal, julgusta kõiki, kellel Piibel seisab suletuna riiulil, seda avama.
Issand, meie Jumal, aita, et paljud, kes igatsevad endale Pühakirja, võiksid selle saada.
Issand, meie Jumal, me palume piibliseltside pärast kogu maailmas.
Issand, meie Jumal, õnnista jätkuvalt Eesti Piibliseltsi tööd meie maa ja rahva kasuks.
Me täname Sind, et võime Piiblit lugeda oma emakeeles.
Me täname Sind kõigi eest, kes selle töö pärast palvetavad, oma aega, energiat ja raha ohverdavad.
Õnnista jätkuvalt oma Sõna levikut!
Aamen


Palume alljärgnev läkitus pühapäeval, 4. mail 2014.a jumalateenistusel ette lugeda ning võtta eestpalvesse Ühinenud Piibliseltsid ja Eesti Piibliselts.


Tiit Salumäe
EPSi esimees

Jaan Bärenson
EPSi peasekretär

Tallinn, 25. aprill 2014. a

Naistetöös toimunud sündmuste salvestused

 Siin lehel asuvad naistele suunatud või EEKBL naistööga soetud üritustel peetud ettekannete ja läbi viidud seminaride ja arutelude heli- ja videosalvestused.

 

Naiste kevadpäev 2014 "Naine, mida sa otsid?"

"Naine, mida sa otsid?" (Meego Remmel)                      Kuula otse veebis siit:

 Loengu fail arvutisse salvestamiseks (56.53 MB)

 

Täida oma aidad! (Helina- Diana Helmdorf)                           Kuula otse veebis siit:

 Loengu fail arvutisse salvestamiseks (48.6 MB)

 

Birgit Delaidatti videosõnum 

 Videofail allalaadimiseks (511.99 MB)

 

 Jumala vägi sinu elus, naine! (Annely Veevo)                         Kuula otse veebis siit:

 Seminari fail arvutisse laadimiseks (63.1 MB)

 

Miks ma siin olen? (Katri Tammsaar)                                          Kuula otse veebist siit

Seminari fail arvutisse laadimiseks (56.76 MB)

 

Külvi Maisovi videosõnum

Videofail arvutisse laadimiseks (131.73 MB)

 

Euroopa Baptistiliidu Naiste Ühingu president Aniko Ujvari videotervitus

 

 

 movie_on_4-5-14_at_2.45_pm.mov

 

 

 Konverents "Terved suhted" 2013

Vanemate ja laste vahelistest suhtest (Kairi ja Helver Tõkke)

 Siit saad arvutisse salvestada (35.29 MB) 

 

Abikaasade vahelised suhted (Meego Remmel, Karita Kibuspuu)

 

 

 

Seksuaalsus (Meego Remmel, Kaia Kuppart, Talvi Helde)

 

  

Suhe Jumalaga (Meego Remmel)

Lae audiofail arvutisse (28.93 MB)

 

Küsimused ja vastused (36.57 MB)

 

 

 

Naiste Kevadpäev 2013 "Rõõmuallikad"

"Lapsed! Lapsed? Lapsed." (Kairi Tõkke) - mp3

Suuremahulised mp3 failid, arvutisse salvestamiseks:

Sind loodi armastuse jaoks (Helina-Diana Helmdorf) - (43,3 MB)

Rõõmuallikad (Gunnar Gotiesen) - (36,95 MB)

Rõõm Issandas on minu tugevus (Annely Veevo) - (33,6 MB)

 

 

Tagasivaade Kevadpäevale „Naine, mida sa otsid?”

EEKB koguduste naisi ühendav aasta suursündmus – naiste kevadpäev toimus seekord 12. aprillil Tartu Kolgata koguduse ilusas uues hoones. Seekordne kevadpäev kandis pealkirja „Naine, mida sa otsid?”. Kevadpäevale tuli kokku umbes 180 naist 32-st Eestimaa kogudusest.

Kohaliku koguduse pastor Leho Paldre tervitas kokkutulnud naisi ja pidas avapalvuse. Video vahendusel andis oma tervituse edasi Euroopa Baptistiliidu Naiste Ühingu (EBWU) president Aniko Ujvari. 

Päeva jooksul kõlanud ettekanded, seminarid ja tunnistused käsitlesid ühel või teisel moel naise elu puutuvaid ja alustrajavaid tõdesid. Päeva põhiettekanded esitasid meie koguduste liidu naistöö juhatuse liikmed Helina Helmdorf ja Karin Raja ning meessoo esindajana jagas sõnumit liidu president Meego Remmel. Osalejad said valida kolmest pealelõunasest seminarist enda jaoks kõige meelepärasema, mida juhatasid Talvi Helde, Katri Tammsaar ja Annely Veevo. Käsitlemist leidsid küsimused nii kristlase identiteedist, eesmärkidest siin elus kui ka Jumala Püha Vaimu toimimisest uskliku igapäevaelus. Lisaks kaunistasid päeva ja puudutasid hinge ka kaks USA-s elavate eestlannade, Külvi Maisovi ja Birgit Delaidatti julgustavat videotunnistust.

Kevadpäev pakkus mitmekülgset muusikat, kus oma lugudega teenisid võõrustava koguduse naisansambel ja noorte ülistusbänd. 

Peale vaimutoidu oli mitmete tublide naiste kaasabil kaetud rikkalik kohvilaud, samuti toimus ühine lõunasöömaaeg lähedal asuvas Miina Härma Gümnaasiumis.

Päev lõppes eestpalveteenistusega, kus iga soovija võis kogeda palvetuge ja osadust Jumala Püha Vaimuga.

Kevadpäeval osalenud naistelt tulnud tagasiside on olnud tänulik ning mitmed naised said isiklikult erilise Jumala õnnistava puudutuse osaliseks. Usume et külvatud hea sõna kannab palju head vilja.

Portaalis kaev.net on võimalik vaadata Kevadpäeval tehtud fotosid ning lähiajal ka videosalvestusi.

Ettekannete ja seminaride helisalvestused pannakse esimesel võimalusel üles liidu naistöö kodulehele.

 

EEKBK Liidu naistöö nimel,

 

Helina-Diana Helmdorf, kevadpäeva moderaator ja peakorraldaja

Talvi Helde, naistöö juht

 

 

Alamkategooriaid

  • Keskuse uudised
  • Koguduste uudised
  • Naistetöö
    • Naistetöö üksikud artiklid
  • Sündmused
Päeva kirjakoht: Js 11:1-10
Nädala moto: Messiaootus

kutse kool KEILA 20 1200x848