Kevadpäevale registreerimine on lõppenud

Armsad naised!

 

Peame Naiste Kevadpäeva korraldajate toimkonna poolt teatama, et Kevadpäevale registreerimine on sel korral lõppenud, kuna ruumidesse mahtuvate osavõtjate arv on täis saanud. Paraku ei ole Haapsalus suuremaid ruume, kuhu võiksime rohkem inimesi ära mahutada.

Palume vabandust neilt, kes võibolla alles plaanisid ennast kirja panna. 

Pakume võimalust jätta meile oma e-posti aadress, et saaksime teatada, kus ja kuidas on võimalik järgi kuulata Kevadpäeva ettekandeid ja seminare.

Siit leiate väikese ankeedi, kus saate märkida, millised teemad teid kõige rohkem oleksid huvitanud, ning jätta oma e-posti aadress.

Juba registreerunutele tuletame meelde, et need, kes tellisid lõunasöögi, aga ei ole veel selle eest maksnud, teeksid ülekande kolmapäeva töötundide jooksul.

 

Naistöö juhatuse nimel,

Katri Tammsaar

 

Koguduste töötegijate usk sai kinnitust paarikaupa järvel kõndides

Koguduste töötegijad tegid palvepaarides Nuutsaku järvel palverännakuÜheskoos arutati koguduste ja kogudusekarjaste terveolemisega seotud küsimusi

Liidu vaimulike töötegijate päevad toimusid tänavu kevadel 5.-6. aprillil Nuustakul. Koguduste ja kogudusekarjaste terveolemist puudutanud pastorite ja nende kaastööliste kokkusaamisel osales veidi üle veerandsaja koguduse töötegija.

Loe edasi...

Elamine on Kristus!

cross1

Elamine on Kristus!

Kristus on ülestõusnud!“ - „Tõesti, ta on ülestõusnud!“ Selle võiduhüüuga on kristlased läbi sajandite üksteist tervitanud veendumuses, et Jeesuse surm polnud kaotus, vaid vältimatu võidu eeldus. Kristuse võidukuulutus sai teatavaks tema surnuist ülestõusmise hommikul. Jumalale tänu, sealt oleme kutsutud edasi elama mitte enam surmavarjuunes, vaid elu valguse nägemuses.

Mullu Siberimaal käies seisatusin Omskis koonduslaagritesse veetud kristlasi ja teisi teisitimõtlejaid vaenanud KGB hoonete kõrvale asetatud stalinlike repressioonide ohvrite mälestuskivi juures. Samas üle tee oli õigeusu kirik, mille omal ajal lasi KGB lammutada: kahe kuningriigi vastandumine näis liigilmne. Stalin ja kagebelased surid, omaaegse pühakoja mademetele ehitati aga Omski peakirik taas üles. Osalt vanu kive, teisalt uusi kasutades. Juba kaugelt hakkavad silma kiriku peaukse kohale asetatud kirjatähed: Hristos Voskres. Tõdesin: paremat kujundit üle aegade võitu kuulutavast surnuist ülestõusmisest on raske leida.

Või siiski: ristimine! Vaiksel Laupäeval Tartus toimunud Lõuna-Eesti piirkonna koguduste ühisristimine andis elu ka uuele koguduselootele. Kolm muudetud eluga hiinlannast ja kanadalastest õde-venda said Eestimaal ristitud Tartu rahvusvahelisse kristlikku osaduskonda, kes kehastab juba koguduslikku elu. Ülestõusmisusus on saanud ja saavad jätkuvalt patule surnud inimesed uue elu, mis kujundlikult kätkeb end ristimises ja ülestõusmises kristlikule elule. Nii ristiti mindki ligi 30 aastat tagasi ülestõusmispühade aegu. Jeesuse aegne variser sai uue nägemise, ristimise ja missiooni tänu elumuutvale kohtumisele surnuist ülestõusnud Issandaga: Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. (Kl 3:1)

Kui Jeesus valitseb Issandana üle meie elu ja surma, võime elada kõrgemalt mõtestatud tulevikuelu kui kevadekella ettekeeramine. Sauluse nimelisest variserist Pauluse nimeliseks apostliks muudetud kristlane tunnistab ennekuulmatut: Kristus saab täiesti avalikult ülistatud minu ihus, olgu elu või surma läbi. Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu! (Fl 1:20-21) Olgu meie elu samasuguseks tunnistuseks 2013. aastal Issandaga!

Ülestõusmispühade õnnistussooviga -

Meego Remmel

Eesti EKB Koguduste Liidu president

LiiduPresidendiLakitusYlestousmisp2013.pdf

Tartu rahvusvahelises osaduskonnas esimene ristimine

IMG 4279IMG 4291

Vaiksel Laupäeval Tartu Salemi kirikus toimunud Lõuna-Eesti koguduste ühisristimisel tunnistasid oma usuletulekust ja said usus ristitud ka kolm Hiina ja Canada päritolu õde-venda Tartu rahvusvahelisest osaduskonnast. Pastor Greg Jonesi poolt läbiviidud esimene ristimine Tartu International Fellowship nime all ülikoolilinnas kolmandat aastat tegutsevas kristlikus osaduskonnas aitab seni Tartu Salemi Baptistikoguduse rahvusvahelisel koguduselootel sündida omaette koguduseks.

Loe edasi...

Järva-Jaani usurahvas hoiab ühte

IMG 4056IMG 4049

Märtsikuu esimesel pühapäeval Järva-Jaani kogudust külastanud Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel tõdes, et kohalik usurahvas hoiab ühte ja teeb heal meelel koostööd, külastades vastastikku üksteise jumalateenistusi. Pastor Hans Süllaga jagati kuu esimesel pühapäeval kokkutulnuile ka pühaõhtusöömaaega.

Loe edasi...

Naiste "Rõõmuallikad" (13. aprill) ettekannete ja seminaride tutvustused

Ettekanded:

 

"Sind loodi armastuse jaoks(Helina-Diana Helmdorf) 

Oled sa vahel tundnud kiusatust panna endale ette mask, et tunda end "turvaliselt" nii inimeste kui Jumala ees? Oled sa soovinud tõestada, et oled väärt olemaks armastatud? On sul  olnud raske uskuda, et Jumal sind kahtlematult armastab?
Helina-Diana

Küllap enamus meist on oma elus mingil hetkel võidelnud aeg- ajalt üles kerkiva usaldamatuse, kartuse ja kahtlusega: kas ma julgen usaldada Jumalat oma elus 100%? Teatavasti kujundab  meie suhet Jumalaga  arusaam temast, millise me usume tema olevat. See aga on omakorda mõjutatud mitmetest teguritest: lapsepõlvekogemused, enesehinnang, teoloogilised arvamused jm. 
Kutsun sind endaga sel teemal kaasa mõtlema, kui sa kõigest hoolimata usud või tahad uskuda, et Jumal igatseb luua sinuga sügava ja ausa suhte, milles võid tunda end täielikult aktsepteerituna, armastatuna, oodatuna. Tahan oma ettekandes puudutada suhtlemistõkkeid ja takistusi, mis pärsivad meid usaldamast Jumala armastust. Ennekõike aga soovin jagada oma mõtteid, teadmisi ja kogemusi Jumala kõikehaaravast ligiolust ning selle imeliselt muutvast väest meie isiksuses. 

 

Gunnar"Rõõmuallikad" (Gunnar Kotiesen)

Rõõm - väärtus ja elustiil, mis enamike inimeste jaoks "lihtsalt ei juhtu".  Selleks, et esimene Galaatia kirja vaimuvilja nimistus oleks püsivalt osa meie elust, on vaja leida Jumala Sõna kohased allikad. Kuid lisaks sellele vajame oskust "ammutada neist allikaist" igapäevaselt.
Kas see on võimalik ka meie põhjamaise elu- ja meelelaadi juures? Kindlasti - muidu ei oleks Püha Vaim, vangis oleva apostli kaudu kutsunud ülesse:" Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! " Fl.4:4

 

"Rõõm Issandas on minu tugevus" (Annely Veevo) 
Annely

Edukus sõltub meie isiklikust suhtest Issandaga. Kui see suhe on lähedane ja tugev, tunneme Jumala oma
eluvaldkondades ära ning oskame teha õigeid otsuseid; me tunneme sellest suhtest rõõmu (Nehemja 8:10), näod säravad, oleme täis elujõudu ja pole asju, millega me hakkama ei saaks.

Piiblis on palju juttu rõõmust. Meile antakse lausa käsk olla rõõmsad (Fil. 4:4). Ettekandes toon välja kirjakohad, mis räägivad rõõmust ning julgustavad meid rohkem Issandat otsima ja Temaga osaduses olema.

 

 

Seminarid:

 

Pilvi2

 

"Teenida Issandat rõõmuga" (Pilvi Preisfreund)

Otsime koos vastuseid küsimustele, miks me Jumalat teenime,  mis võib võtta rõõmu meie teenimisest ja mida teha, et teeniksime Issandat rõõmuga. Ühtlasi kaardistame ära meie rõõmude allikad, ja rõõmuröövlid.
 
 
 
"Üksi, aga ometi koos" (Kadri Abner) Kadri

Miks ma olen üksi? Kui Jumal ütles, et inimesel ei ole hea üksi olla, kuidas saab siis see minuga nii olla? Kas Jumal ei näe? Need on küsimused, mille üle arutleme.

Teema sobib kaasamõtlejale, kes tunneb või on tundnud end üksikuna - olgu selle põhjuseks lähedase inimese kaotus, suhe kaaslasega, kellega pole lähedust, laste kaotamine või pesast välja lendamine.

 

Kairi"Lapsed! Lapsed? Lapsed." (Kairi Tõkke)

 Olen ema ning juba mitu head aastat on mind kasvatanud kolm alla kuue aastast last. Või tuleks teistpidi kirjutada?
 Mis on see salaretsept, mis teeb lastega pereelu mõnusaks ning kuidas anda lastele kaasa parim pagas eelseisvaks eluks, ise seejuures ellu jäädes!
Saame kuulda, mis selles pagasis peaks olema ning mis on see kõige kõige tähtsam asi, mida ei tohi ära unustada.  Kuula mp3-faili
 
 

"Olla Jumala rõõmus" (Katri Tammsaar)Katri

Arutelugrupis räägime, kuidas paremini mõista Jumala iseloomu ning kujuneda inimeseks, kes igapäevatoimetuste keskel suudab hoida alles rõõmu, rahu ja elujulgust ning olla Jumala rõõmus.

 

 

 
 

Alamkategooriaid

  • Keskuse uudised
  • Koguduste uudised
  • Naistetöö
    • Naistetöö üksikud artiklid
  • Sündmused
Päeva kirjakoht: 1Pt 1:13-26
Nädala moto: Muudetud elud

Kutse Kooli bänner